Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Childhood in Multicultural Societies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0F-CMS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Childhood in Multicultural Societies
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Problemy współczesnej edukacji - wyk. w jęz. obcym - I rok, 2 sem. PE (II st. st. niest.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - wyk. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. niestac.) - 1 obow.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Małgorzata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- wynik testu wypełnionego na platformie e-learningowej na poziomie przynajmniej 90%; dostęp do platformy w dniach 25 listopada-9 grudnia 2019.

- test results at least 90% on the e-learning platform; access to the platform: 25. November – 9. December 2019.

Pełny opis:

Contens of lectures

1. CULTURAL CHANGES AND CHILD SITUATION IN THE CONTEMPORARY WORLD

2. IDENTITY, COMMUNICATION, CONFLICTS - CHILDHOOD CONFRONTED WITH THE CHALLENGES OF THE MULTICULTURAL WORLD

3. WORKING WITH CHILD IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

Literatura:

Required readings

Obligatory:

1. Abdullah A.Ch., Multicultural Education in Early Childhood:

Issues and Challenges, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education, Vol.12 No.1 (2009) pp.159-175.

2. Browne J., Identity, Teaching, and Learning, Corwin Press 2012, [in:] Walking the Equity Talk: A Guide for Culturally Courageous Leadership in School Communities, https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/48365_Browne_chapter_1.pdf.

3. Education and conflict: research, policy and practice http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/full.pdf.

4. Conflict Assessment Framework, United States Agency for International Development, Juny 2012, pp. 9-44.

5. Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. UNESCO World Report , Paris, UNESCO 2009, pp. 31-64, 95-157.

6. Intercultural Communication, CINFO, Bienne 2007.

7. Moghaddam F.M., Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context, Amer Psychological Assn, 2007.

8. Wagschal, U., Schwank N., Trinn Ch., Croissant A., Culture and Conflict in Global Perspective, Bertelsmann Stiftung 2010.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacja, dyskusja, pokaz filmu

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych - 9

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 18

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 20

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 3 (platforma e-learningowa)

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Assessment:

- Participation in the lectures

- Activity during the lectures

- Exercises

- E-learning platform - 15th - 30 May 2021

The test on the platform is passed by 90%.

The threshold for the lecture is 60 and more percent.

60 -70 pct. = 3,0

70,1-75 pct. = 3,5

75,1 - 85 pct. = 4,0

85,1 - 90 pct. = 4,5

90,1 - 100 pct.

Pełny opis:

1. INTRODUCTION TO THE SEMINAR

2. CULTURAL CHANGES AND CHILD SITUATION IN THE CONTEMPORARY WORLD

3. IDENTITY, COMMUNICATION, CONFLICTS - CHILDHOOD CONFRONTED WITH THE CHALLENGES OF THE MULTICULTURAL WORLD

4. WORKING WITH CHILD IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

5. SCHOOL PROGRAMMES FOR DIVERSITY AND SUSTAINABLE

Literatura:

Required readings

Obligatory:

1. Abdullah A.Ch., Multicultural Education in Early Childhood:

Issues and Challenges, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education, Vol.12 No.1 (2009) pp.159-175.

2. Browne J., Identity, Teaching, and Learning, Corwin Press 2012, [in:] Walking the Equity Talk: A Guide for Culturally Courageous Leadership in School Communities, https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/48365_Browne_chapter_1.pdf.

3. Education and conflict: research, policy and practice http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/full.pdf.

4. Conflict Assessment Framework, United States Agency for International Development, Juny 2012, pp. 9-44.

5. Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. UNESCO World Report , Paris, UNESCO 2009, pp. 31-64, 95-157.

6. Intercultural Communication, CINFO, Bienne 2007.

7. Moghaddam F.M., Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context, Amer Psychological Assn, 2007.

8. Wagschal, U., Schwank N., Trinn Ch., Croissant A., Culture and Conflict in Global Perspective, Bertelsmann Stiftung 2010.

Uwagi:

Classes are held on the Teams platform in real time.

Team: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8c488f894f6425d914df24b201457f0%40thread.tacv2/conversations?groupId=29bc7af8-d2a6-4083-80b0-13b5f4dc7c63&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Team code: guq0sh2

Methods: presentation, discusion, movies, text reading, exercises

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych - 12

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 20

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 3 (platforma e-learningowa)

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.