Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Motivierende und Lösungsorientierte Beratung/Hilfsmethoden

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-MLB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Motivierende und Lösungsorientierte Beratung/Hilfsmethoden
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Problemy współczesnej edukacji - wyk. w jęz. obcym - I rok, 2 sem. PE (II st. st. niest.) - 1 obow.
Problemy współczesnej edukacji - wyk. w jęz. obcym - II rok, 3 sem. PE (II st. st. niest.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - wyk. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. niestac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - wyk. w jęz. obcym - II rok PC (II st. st. niestac.) - 1 obow.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Konwersatorium w języku obcym - I rok PC

- Wybrane pojęcia z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii i medycyny w języku obcym,

- Podstawowe konstrukcje gramatyczne stosowane w językach obcych,

- Zastosowanie konstrukcji gramatycznych i terminologii zawodowej do budowania swobodnych wypowiedzi,

- Analiza tekstów naukowych w językach obcych,

- Doskonalenie własnych umiejętności językowych.

Efekty uczenia się:

Konwersatorium w języku obcym - I rok PC

Wiedza

K_W02 Zna podstawową terminologię obcojęzyczną z zakresu nauk społecznych.

Umiejętności

K_U06 Potrafi w sposób spójny wypowiadać się w obcym języku na wybrane tematy dotyczące dziedziny nauk społęcznych

K_U06 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności językowe, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

Kompetencje społeczne

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się językowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0ede64cb358041f9b3edd9cd207bc886%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=24ea8423-517c-488d-a072-2cc1b998f145&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Warunki zaliczenia (ZO):

Obecność i czynny udział na zajęciach oraz napisanie testu końcowego

Pełny opis:

• Salutogenetisches und systemisches Denken in der Beratung

• Wirkfaktoren in der Beratung

• Motivierender Gesprächsansatz /der Ursprung, Grundprinzip, Techniken/

• Neues Motivationsverständnis und seine konseqenzen für die Beratung

• Die aktuelle Motivationslage harusfinden und stärken

• Der Kreislauf der Veränderung/die Phasen der Veränderung nach Prochaska und DiClemente

• Widerstand umlenken

• Ambivalenz untersuchen

• Motivierende Handlungsplanung

• Das ressourcen- und lösungsorientierte Beratungskonzept

• Werkzeuge der lösungsorientiertes Beraters

• Phasenmodell der Beratung – konzeptionelle Überlegungen

• Über die Effektivität der motivierenden und lösungsorientierten Beratung

w j. polskim

• Salutogenetyczne i systemowe myślenie w pomaganiu

• Czynniki leczące w pomaganiu

• Podejście motywujące /źródła, główne założenia, techniki/

• Nowe rozumienie motywacji i jego konsekwencje dla pomagania

• Odkrycie i wspieranie aktualnej motywacji do zmiany

• Koło zmiany/stadia zmiany wg Prochaski i DiClemente

• Radzenie sobie z oporem w pomaganiu

• Badanie ambiwalencji

• Motywujące planowanie działania

• Skoncentrowany na zasobach i rozwiązaniu model pomagania

• Narzędzia w pracy skoncentrowanej na rozwiązaniu

• Etapy pomagania – istotne refleksje i wskazówki

• Efektywność podejść: motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniu

Uwagi:

Liczba godzin:15

Wykład, dyskusja, analiza literatury

Liczba ECTS:2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.