Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Conflicts Resolution in Multicultural Societies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-CRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Conflicts Resolution in Multicultural Societies
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Problemy współczesnej edukacji - konw. w jęz. obcym - II rok, 3 sem PE (II st. st. stac.) - 1 obow.
Problemy współczesnej edukacji - wyk. w jęz. obcym - I rok, 2 sem. PE (II st. st. niest.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - konw. w jęz. obcym - II rok PC (II st. st. stac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - wyk. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. niestac.) - 1 obow.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Strona przedmiotu: https://classroom.google.com/c/NjI4ODY3NDEyNzla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Assessment:

- Participation in the lectures - one absence allowed

- Activity

- Presentation: Cultural Conflict in the Local Environment and/or in the Global World - Analising and Proposals of Resolving

Pomiar efektów w trakcie pracy zdalnej:

- przygotowanie prezentacji i udostępnienie jej jej grupie wraz z pytaniami do pracy własnej oraz materiałem dodatkowym;

- zadania do prezentacji studentów i treści konwersatorium.

Prace dostępne są na platformie google classroom.

Culture in the perspective of conflict theories 20.03.2020

International and national conflicts 20.03.2020

Darfur and Kurds 26.03.2020

Conflict resolution 26.03.2020

Religious conflicts 03.04.2020

Kashmir and Palestine 03.04.2020

Prerzentacje 17.04.2020

Treści są realizowane regularnie. Osoba prowadząca zajęcia jest dostępna dla w godzinach zajęć.

Pełny opis:

1. Introduction to the seminar.

2. What is a conflict? - definitions. From group to interpersonal conflict - dimensions, reasons and dynamic.

3. Culture in the perspective of conflict theories. Cultural differences and conflicts in the contemporary world.

4. Diversity of conflicts around the world. Which conflicts have a cultural background? International and national conflicts as an example of group conflict. Conflict as a source of genocide - analyses.

5. The specific of interpersonal cultural conflicts. Mediation and negotiations - methodology of conflict resolution.

6. Communications during conflict resolution. Conflict management and working with conflict in intercultural groups.

7. People and organizations commitment to resolving cultural conflicts.

8. Cultural conflict in education. Prevention and intervention work in conflict situations.

Literatura:

Required readings

Obligatory:

1. Education and conflict: research, policy and practice http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/full.pdf

2. Harff B., Gurr Ted R., Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases since 1945, International Studies Quarterly 32, 1988, pp. 359–71; 1996 Victims of the State: Genocides, Politicides and Group Repression from 1945 to 1995, in: Jongman A.J. (ed.) Contemporary Genocides: Causes, Cases, Consequences, Leiden: PIOOM/University of Leiden: pp. 33–58.

3. Glasl, Friedrich 1980. Konfliktmanagement, 1st Edition. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag and Verlag Freies Geistesleben.

4. Glasl, Friedrich 1982. The Process of Escalation of Conflicts and the Roles of Third Parties, in: Bomers, Gerard B. J. and Richard B. Peterson (eds.). Conflict Management and Industrial Relations. Boston: Kluwer-Nijhoff.

5. Intercultural Communication, CINFO, Bienne 2007.

6. Moghaddam F.M., Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context, Amer Psychological Assn, 2007.

7. Winslade, J., Gerald Monk, Narrative mediation: A new approach to conflict resolution, 2000.

8. Wagschal, U., Schwank N., Trinn Ch., Croissant A., Culture and Conflict in Global Perspective, Bertelsmann Stiftung 2010.

9. Cronin, M. A. and Bezrukova, K., Conflict, learning, and frustration: a dynamic model of conflict over time (2006). Psychology. https://core.ac.uk/download/pdf/72851014.pdf.

10. Conflict Assessment Framework, United States Agency for International Development, Juny 2012, pp. 9-44.

Additional

1. Arendt H., The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace and Co, 1951.

2. Berberoglu B., Nationalism and Ethnic Conflict: Class, State, and Nation in the Age of Globalization, Rowman&Littlefield, 2004.

3. Glasl, Friedrich 1999. Confronting Conflict. Stroud (UK): Hawthorn Press.

4. Glasl, Friedrich 2004a. Konfliktmanagement, 8th Edition. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag and Verlag Freies Geistesleben.

5. Kiernan B., Blood and Soil. A World History of Genocide and extermination from Sparta to Darfur, Yale: Yale University Press 2007.

6. Ross M.H., Cultural Contestation in Ethnic Conflict, Cambridge University, 2007.

Other publications will be proposed during the seminar.

Uwagi:

Lectures & labs - simulated experiences, video and slide demonstrations, discussions, discussion, exercises, presentation

W trakcie pracy zdalnej: praca z tekstem, prezentacja, rozwiązywanie sytuacji problemowej.

Praca odbywa się za pośrednictwem platformy classroom:

https://classroom.google.com/c/NjI4ODY3NDEyNzla

kod kursu: 7wvzfh2

Spotkanie w czasie rzeczywistym 17.04.2020 na platformie Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 230 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Małgorzata Wyszyńska
Strona przedmiotu: https://classroom.google.com/c/NzI4NDIxNjc4NTha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- wynik testu wypełnionego na platformie e-learningowej na poziomie przynajmniej 90%; dostęp do platformy w dniach 1-31 maja 2020.

Assessment:

- test results at least 90% on the e-learning platform; access to the platform: 1-31 May 2020.

Zmiany w okresie epidemii:

- test results at least 80% on the e-learning platform; access to the platform: 12 May - 11 Juni 2020.

Pomiar efektów w trakcie pracy zdalnej:

- test na platformie e-learningowej;

- zadania do treści wykładów.

Zadania dostępne są na platformie google classroom.

Po ich wykonaniu student/studentka przesyła je do oceny.

Zadania są adekwatne do treści danych zajęć.

Culture and conflict - do wykładu 21.04.2020

Conflict resolution - do wykładu 04.04.2020

People and education for conflict resolution - do wykładu 23.05.2020

Treści są realizowane regularnie. Osoba prowadząca zajęcia jest dostępna na na Teamsach dla studentek i studentów w godzinach zajęć.

Pełny opis:

1. Introduction to the lecture. What is a conflict? - definitions. From group to interpersonal conflict - dimensions and specific.

2. Culture in the perspective of conflict theories. Cultural differences and conflicts in the contemporary world. International and national conflicts as an example of group conflict. Conflict as a source of genocide - analyses.

3. The interpersonal cultural conflicts - , reasons and dynamic. Mediation and negotiations - methodology of conflict resolution. Conflict management and working with conflict in intercultural groups. Communications during conflict resolution.

4. People and organizations commitment to resolving cultural conflicts. Cultural conflict in education. Prevention and intervention work in conflict situations.

Literatura:

Required readings

Obligatory:

1. Education and conflict: research, policy and practice http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/full.pdf

2. Harff B., Gurr Ted R., Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases since 1945, International Studies Quarterly 32, 1988, pp. 359–71; 1996 Victims of the State: Genocides, Politicides and Group Repression from 1945 to 1995, in: Jongman A.J. (ed.) Contemporary Genocides: Causes, Cases, Consequences, Leiden: PIOOM/University of Leiden: pp. 33–58.

3. Glasl, Friedrich 1980. Konfliktmanagement, 1st Edition. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag and Verlag Freies Geistesleben.

4. Glasl, Friedrich 1982. The Process of Escalation of Conflicts and the Roles of Third Parties, in: Bomers, Gerard B. J. and Richard B. Peterson (eds.). Conflict Management and Industrial Relations. Boston: Kluwer-Nijhoff.

5. Intercultural Communication, CINFO, Bienne 2007.

6. Moghaddam F.M., Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context, Amer Psychological Assn, 2007.

7. Winslade, J., Gerald Monk, Narrative mediation: A new approach to conflict resolution, 2000.

8. Wagschal, U., Schwank N., Trinn Ch., Croissant A., Culture and Conflict in Global Perspective, Bertelsmann Stiftung 2010.

9. Cronin, M. A. and Bezrukova, K., Conflict, learning, and frustration: a dynamic model of conflict over time (2006). Psychology. https://core.ac.uk/download/pdf/72851014.pdf.

10. Conflict Assessment Framework, United States Agency for International Development, Juny 2012, pp. 9-44.

Additional

1. Arendt H., The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace and Co, 1951.

2. Berberoglu B., Nationalism and Ethnic Conflict: Class, State, and Nation in the Age of Globalization, Rowman&Littlefield, 2004.

3. Glasl, Friedrich 1999. Confronting Conflict. Stroud (UK): Hawthorn Press.

4. Glasl, Friedrich 2004a. Konfliktmanagement, 8th Edition. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag and Verlag Freies Geistesleben.

5. Kiernan B., Blood and Soil. A World History of Genocide and extermination from Sparta to Darfur, Yale: Yale University Press 2007.

6. Ross M.H., Cultural Contestation in Ethnic Conflict, Cambridge University, 2007.

Other publications will be proposed during the seminar.

Uwagi:

Lectures - video demonstrations, discussions, presentation, analyses

Metody w trakcie pracy zdalnej: prezentacja, materiał filmowy, sytuacje problemowe, zadania na platformie e-learningowej

Kurs na platformie google classroom: https://classroom.google.com/c/NzI4NDIxNjc4NTha

kod kursu: ip6hcnj

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych - 12

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 20

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 3 (platforma e-learningowa)

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a974a9f4cb4334723a227cf0735cebf60%40thread.tacv2/conversations?groupId=b096aca9-fc4a-436f-89dd-c95ca5c32f37&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Assessment:

- Participation in the lectures - one absence allowed

- Activity

- Presentation: Cultural Conflict in the Local Environment and/or in the Global World - Analising and Proposals of Resolving

Pomiar efektów w trakcie pracy zdalnej:

- przygotowanie prezentacji i udostępnienie jej jej grupie wraz z pytaniami do pracy własnej oraz materiałem dodatkowym;

- zadania do prezentacji studentów i treści konwersatorium.

Pełny opis:

1. Introduction to the seminar.

2. What is a conflict? - definitions. From group to interpersonal conflict - dimensions, reasons and dynamic.

3. Culture in the perspective of conflict theories. Cultural differences and conflicts in the contemporary world.

4. Diversity of conflicts around the world. Which conflicts have a cultural background? International and national conflicts as an example of group conflict. Conflict as a source of genocide - analyses.

5. The specific of interpersonal cultural conflicts. Mediation and negotiations - methodology of conflict resolution. How can we work?

6. Communications during conflict resolution. Conflict management and working with conflict in intercultural groups.

7. People and organizations commitment to resolving cultural conflicts.

8. Cultural conflict in education. Prevention and intervention in conflict situations.

Literatura:

Required readings

Obligatory:

1. Education and conflict: research, policy and practice http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/full.pdf

2. Harff B., Gurr Ted R., Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases since 1945, International Studies Quarterly 32, 1988, pp. 359–71; 1996 Victims of the State: Genocides, Politicides and Group Repression from 1945 to 1995, in: Jongman A.J. (ed.) Contemporary Genocides: Causes, Cases, Consequences, Leiden: PIOOM/University of Leiden: pp. 33–58.

3. Glasl, Friedrich 1980. Konfliktmanagement, 1st Edition. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag and Verlag Freies Geistesleben.

4. Glasl, Friedrich 1982. The Process of Escalation of Conflicts and the Roles of Third Parties, in: Bomers, Gerard B. J. and Richard B. Peterson (eds.). Conflict Management and Industrial Relations. Boston: Kluwer-Nijhoff.

5. Intercultural Communication, CINFO, Bienne 2007.

6. Moghaddam F.M., Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context, Amer Psychological Assn, 2007.

7. Winslade, J., Gerald Monk, Narrative mediation: A new approach to conflict resolution, 2000.

8. Wagschal, U., Schwank N., Trinn Ch., Croissant A., Culture and Conflict in Global Perspective, Bertelsmann Stiftung 2010.

9. Cronin, M. A. and Bezrukova, K., Conflict, learning, and frustration: a dynamic model of conflict over time (2006). Psychology. https://core.ac.uk/download/pdf/72851014.pdf.

10. Conflict Assessment Framework, United States Agency for International Development, Juny 2012, pp. 9-44.

Additional

1. Arendt H., The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace and Co, 1951.

2. Berberoglu B., Nationalism and Ethnic Conflict: Class, State, and Nation in the Age of Globalization, Rowman&Littlefield, 2004.

3. Glasl, Friedrich 1999. Confronting Conflict. Stroud (UK): Hawthorn Press.

4. Glasl, Friedrich 2004a. Konfliktmanagement, 8th Edition. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag and Verlag Freies Geistesleben.

5. Kiernan B., Blood and Soil. A World History of Genocide and extermination from Sparta to Darfur, Yale: Yale University Press 2007.

6. Ross M.H., Cultural Contestation in Ethnic Conflict, Cambridge University, 2007.

Other publications will be proposed during the seminar.

Uwagi:

Lectures & labs - simulated experiences, video and slide demonstrations, discussions, discussion, exercises, presentation

W trakcie pracy zdalnej: praca z tekstem, prezentacja, rozwiązywanie sytuacji problemowej, zadania, dyskusja.

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie Teams.

Kod zespołu: bxduqmo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad73d88686fb94b31a3e853bb1ed23bc6%40thread.tacv2/conversations?groupId=f64b2fb2-fea7-4aff-ae17-adddd53bdbc7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Assessment:

- Participation in the lectures - one absence allowed

- Activity

- Presentation: Cultural Conflict in the Local Environment and/or in the Global World - Analising and Proposals of Resolving

Pomiar efektów w trakcie pracy zdalnej:

- przygotowanie prezentacji i udostępnienie jej jej grupie wraz z pytaniami do pracy własnej oraz materiałem dodatkowym;

- zadania do prezentacji studentów i treści konwersatorium;

- poziom wykonania zadań w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Introduction to the seminar.

2. What is a conflict? - definitions. From group to interpersonal conflict - dimensions, reasons and dynamic.

3. Culture in the perspective of conflict theories. Cultural differences and conflicts in the contemporary world.

4. Diversity of conflicts around the world. Which conflicts have a cultural background? International and national conflicts as an example of group conflict. Conflict as a source of genocide - analyses.

5. The specific of interpersonal cultural conflicts. Mediation and negotiations - methodology of conflict resolution. How can we work?

6. Communications during conflict resolution. Conflict management and working with conflict in intercultural groups.

7. People and organizations commitment to resolving cultural conflicts.

8. Cultural conflict in education. Prevention and intervention in conflict situations.

Literatura:

Required readings

Obligatory:

1. Education and conflict: research, policy and practice http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/full.pdf

2. Harff B., Gurr Ted R., Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases since 1945, International Studies Quarterly 32, 1988, pp. 359–71; 1996 Victims of the State: Genocides, Politicides and Group Repression from 1945 to 1995, in: Jongman A.J. (ed.) Contemporary Genocides: Causes, Cases, Consequences, Leiden: PIOOM/University of Leiden: pp. 33–58.

3. Glasl, Friedrich 1980. Konfliktmanagement, 1st Edition. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag and Verlag Freies Geistesleben.

4. Glasl, Friedrich 1982. The Process of Escalation of Conflicts and the Roles of Third Parties, in: Bomers, Gerard B. J. and Richard B. Peterson (eds.). Conflict Management and Industrial Relations. Boston: Kluwer-Nijhoff.

5. Intercultural Communication, CINFO, Bienne 2007.

6. Moghaddam F.M., Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context, Amer Psychological Assn, 2007.

7. Winslade, J., Gerald Monk, Narrative mediation: A new approach to conflict resolution, 2000.

8. Wagschal, U., Schwank N., Trinn Ch., Croissant A., Culture and Conflict in Global Perspective, Bertelsmann Stiftung 2010.

9. Cronin, M. A. and Bezrukova, K., Conflict, learning, and frustration: a dynamic model of conflict over time (2006). Psychology. https://core.ac.uk/download/pdf/72851014.pdf.

10. Conflict Assessment Framework, United States Agency for International Development, Juny 2012, pp. 9-44.

Additional

1. Arendt H., The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace and Co, 1951.

2. Berberoglu B., Nationalism and Ethnic Conflict: Class, State, and Nation in the Age of Globalization, Rowman&Littlefield, 2004.

3. Glasl, Friedrich 1999. Confronting Conflict. Stroud (UK): Hawthorn Press.

4. Glasl, Friedrich 2004a. Konfliktmanagement, 8th Edition. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag and Verlag Freies Geistesleben.

5. Kiernan B., Blood and Soil. A World History of Genocide and extermination from Sparta to Darfur, Yale: Yale University Press 2007.

6. Ross M.H., Cultural Contestation in Ethnic Conflict, Cambridge University, 2007.

Other publications will be proposed during the seminar.

Uwagi:

Lectures & labs - simulated experiences, video and slide demonstrations, discussions, discussion, exercises, presentation

W trakcie pracy zdalnej: praca z tekstem, prezentacja, rozwiązywanie sytuacji problemowej, zadania, dyskusja.

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie Teams.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad73d88686fb94b31a3e853bb1ed23bc6%40thread.tacv2/conversations?groupId=f64b2fb2-fea7-4aff-ae17-adddd53bdbc7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod zespołu: sgcmd13

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.