Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Childhood in Multicultural Societies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-CMS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Childhood in Multicultural Societies
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Assessment:

- Participation in the lectures

- Activity

- Exercises

Pomiar efektów w trakcie pracy zdalnej:

- przygotowanie prezentacji i udostępnienie jej jej grupie wraz z pytaniami do pracy własnej oraz materiałem dodatkowym;

- zadania do prezentacji studentów i treści konwersatorium.

Prace dostępne są w aplikacji Teams w materiałach dla zespołu.

Pełny opis:

Contens of lectures

1. INTRODUCTION TO THE SEMINAR

2. CULTURAL CHANGES AND CHILD SITUATION IN THE CONTEMPORARY WORLD

3. IDENTITY, COMMUNICATION, CONFLICTS - CHILDHOOD CONFRONTED WITH THE CHALLENGES OF THE MULTICULTURAL WORLD (6 hours)

4. WORKING WITH CHILD IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

5. SCHOOL PROGRAMMES FOR DIVERSITY AND SUSTAINABLE

Literatura:

Required readings

Obligatory:

1. Abdullah A.Ch., Multicultural Education in Early Childhood:

Issues and Challenges, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education, Vol.12 No.1 (2009) pp.159-175.

2. Browne J., Identity, Teaching, and Learning, Corwin Press 2012, [in:] Walking the Equity Talk: A Guide for Culturally Courageous Leadership in School Communities, https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/48365_Browne_chapter_1.pdf.

3. Education and conflict: research, policy and practice http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/full.pdf.

4. Conflict Assessment Framework, United States Agency for International Development, Juny 2012, pp. 9-44.

5. Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. UNESCO World Report , Paris, UNESCO 2009, pp. 31-64, 95-157.

6. Intercultural Communication, CINFO, Bienne 2007.

7. Moghaddam F.M., Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context, Amer Psychological Assn, 2007.

8. Wagschal, U., Schwank N., Trinn Ch., Croissant A., Culture and Conflict in Global Perspective, Bertelsmann Stiftung 2010.

Uwagi:

Wykład będzie odbywał się w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem) w aplikacji Teams.

Link zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21461d1d1b7745ee87034ae2e4ccbafa%40thread.tacv2/conversations?groupId=f15aa448-bc4d-4ef6-8166-3ae365dbc11d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod zespołu: u2urz0o

Metody kształcenia: wykład, prezentacja, dyskusja, pokaz filmu, praca z tekstem, ćwiczenia, sytuacje problemowe

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21461d1d1b7745ee87034ae2e4ccbafa%40thread.tacv2/conversations?groupId=f15aa448-bc4d-4ef6-8166-3ae365dbc11d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Assessment:

- Participation in the lectures

- Activity

- Exercises

- E-learning platform - 15th January - 30 January 2021

Pełny opis:

Contens of lectures

1. INTRODUCTION TO THE SEMINAR

2. CULTURAL CHANGES AND CHILD SITUATION IN THE CONTEMPORARY WORLD

3. IDENTITY, COMMUNICATION, CONFLICTS - CHILDHOOD CONFRONTED WITH THE CHALLENGES OF THE MULTICULTURAL WORLD

4. WORKING WITH CHILD IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

5. SCHOOL PROGRAMMES FOR DIVERSITY AND SUSTAINABLE

Literatura:

Required readings

Obligatory:

1. Abdullah A.Ch., Multicultural Education in Early Childhood:

Issues and Challenges, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education, Vol.12 No.1 (2009) pp.159-175.

2. Browne J., Identity, Teaching, and Learning, Corwin Press 2012, [in:] Walking the Equity Talk: A Guide for Culturally Courageous Leadership in School Communities, https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/48365_Browne_chapter_1.pdf.

3. Education and conflict: research, policy and practice http://www.fmreview.org/FMRpdfs/EducationSupplement/full.pdf.

4. Conflict Assessment Framework, United States Agency for International Development, Juny 2012, pp. 9-44.

5. Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. UNESCO World Report , Paris, UNESCO 2009, pp. 31-64, 95-157.

6. Intercultural Communication, CINFO, Bienne 2007.

7. Moghaddam F.M., Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context, Amer Psychological Assn, 2007.

8. Wagschal, U., Schwank N., Trinn Ch., Croissant A., Culture and Conflict in Global Perspective, Bertelsmann Stiftung 2010.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, tj. zgodnie z planem; w aplikacji Teams.

Link zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7c4ef3d9763c48fd9c43db34cf4a5374%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1bfdad8-4a82-484a-a730-1d88ea4fe315&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod zespołu: 8o4tl7g

Metody kształcenia: wykład, prezentacja, dyskusja, pokaz filmu, rozwiązywanie sytuacji problemowych, praca z tekstem

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych - 12

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 20

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 3 (platforma e-learningowa)

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.