Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Activities of Daily Living with Visual Impairment

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-ADL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Activities of Daily Living with Visual Impairment
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

- obecność na zajęciach - dopuszcza się nieobecność na 2g (13%) zajęć, nieobecność wymaga zaliczenia

- aktywność na zajęciach

- zaliczenie zadań

- zdanie testu końcowego (min. 60 % poprawnych odpowiedzi) – zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

What do you do when you meet a visually impaired person

Independent Living Skills - O&M and ADL

Method of task analysis

Alternative techniques in performing activities of daily living (ADL)

Selected ADLs

Applying toothpaste on a toothbrush

Threading a needle, sewing on a button

Managing money

Pouring cold and hot liquids

Eating

Familiarizing oneself with / using a bathroom/toilet

Basic Orientation and Mobility (O&M) skills

Sighted guide

Literatura:

Required readings:

- Adamowicz Hummel A. (2000)What Do You Do When You Meet a Blind or Low Vision Person? In Guidebook For Employers of Persons With Visual Impairment. AWARE Europe Foundation. http://www.idn.org.pl/aware-europe

- Do It Yourself. Encouraging independence in children who are blind. (2003) Flavel, H. Lunn, C. Johnston (red.). Royal Blind Society, The University of Sydney, Sydney - excerpts.

- Paul E. Ponchilla, Susan V.Ponchillia (1996) Common Principles for Daily Living Skills. In P.E.Ponchillia, S.V.Ponchillia, Foundations of Rehabilitation Teaching With Persons Who Are Blind or Visually Impaired. AFB Press, New York.

Recommended readings:

- Hey! What’s cooking? A kitchen curriculum for the parents of visually impaired children. Franziska Naughton and Sharon Sacks. http://www.tsbvi.edu/independent-living-skills/126-general/1070-hey-whats-cooking-a-kitchen-curriculum-for-the-parents-of-visually-impaired-children . Last updated Febr. 18, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Adamowicz-Hummel
Prowadzący grup: Antonina Adamowicz-Hummel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia:

- obecność na

- aktywność na zajęciach

- zaliczenie zadań

- zaliczenie pisemnego testu końcowego na minimum 60%.

Pełny opis:

What do you do when you meet a visually impaired person

Independent Living Skills - O&M and ADL

Method of task analysis

Alternative techniques in performing activities of daily living (ADL)

Selected ADLs

Applying toothpaste on a toothbrush

Threading a needle, sewing on a button

Managing money

Pouring cold and hot liquids

Eating

Familiarizing oneself with / using a bathroom/toilet

Basic Orientation and Mobility (O&M) skills

Sighted guide

Literatura:

Required readings:

- Adamowicz Hummel A. (2000)What Do You Do When You Meet a Blind or Low Vision Person? In Guidebook For Employers of Persons With Visual Impairment. AWARE Europe Foundation. http://www.idn.org.pl/aware-europe

- Do It Yourself. Encouraging independence in children who are blind. (2003) Flavel, H. Lunn, C. Johnston (red.). Royal Blind Society, The University of Sydney, Sydney - excerpts.

- Paul E. Ponchilla, Susan V.Ponchillia (1996) Common Principles for Daily Living Skills. In P.E.Ponchillia, S.V.Ponchillia, Foundations of Rehabilitation Teaching With Persons Who Are Blind or Visually Impaired. AFB Press, New York.

Recommended readings:

- Hey! What’s cooking? A kitchen curriculum for the parents of visually impaired children. Franziska Naughton and Sharon Sacks. http://www.tsbvi.edu/independent-living-skills/126-general/1070-hey-whats-cooking-a-kitchen-curriculum-for-the-parents-of-visually-impaired-children . Last updated Febr. 18, 2010

Uwagi:

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Adamowicz-Hummel
Prowadzący grup: Antonina Adamowicz-Hummel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

- obecność na zajęciach - dopuszcza się nieobecność na 2g (13%) zajęć, nieobecność wymaga zaliczenia

- aktywność na zajęciach

- zaliczenie zadań

- zdanie testu końcowego (min. 60 % poprawnych odpowiedzi) – zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

What do you do when you meet a visually impaired person

Independent Living Skills - O&M and ADL

Method of task analysis

Alternative techniques in performing activities of daily living (ADL)

Selected ADLs

Applying toothpaste on a toothbrush

Threading a needle, sewing on a button

Managing money

Pouring cold and hot liquids

Eating

Familiarizing oneself with / using a bathroom/toilet

Basic Orientation and Mobility (O&M) skills

Sighted guide

Literatura:

Required readings:

- Adamowicz Hummel A. (2000)What Do You Do When You Meet a Blind or Low Vision Person? In Guidebook For Employers of Persons With Visual Impairment. AWARE Europe Foundation. http://www.idn.org.pl/aware-europe

- Do It Yourself. Encouraging independence in children who are blind. (2003) Flavel, H. Lunn, C. Johnston (red.). Royal Blind Society, The University of Sydney, Sydney - excerpts.

- Paul E. Ponchilla, Susan V.Ponchillia (1996) Common Principles for Daily Living Skills. In P.E.Ponchillia, S.V.Ponchillia, Foundations of Rehabilitation Teaching With Persons Who Are Blind or Visually Impaired. AFB Press, New York.

Recommended readings:

- Hey! What’s cooking? A kitchen curriculum for the parents of visually impaired children. Franziska Naughton and Sharon Sacks. http://www.tsbvi.edu/independent-living-skills/126-general/1070-hey-whats-cooking-a-kitchen-curriculum-for-the-parents-of-visually-impaired-children . Last updated Febr. 18, 2010

Uwagi:

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antonina Adamowicz-Hummel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)