Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WZR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edu. i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_W02

Student zna i potrafi przeanalizować cykl życia rodziny i wskazać różnice w rodzinach z dzieckiem zdrowym i z niepełnosprawnością

PC2_W02

Student zna modelową procedurę informowania rodziców o zaburzeniach rozwoju dziecka

PC2_W02

PC2_W04

Student zna i potrafi scharakteryzować zachowanie rodziców reprezentujących negatywne postawy rodzicielskie: unikającą, nadmiernie wymagającą, nadmiernie opiekuńczą, odtrącającą oraz wskazać na konsekwencje negatywnych postaw

PC2_W02

PC2_W04

Student wie, jak pracować z rodzicami reprezentującymi różne postawy rodzicielskie

PC2_W10

Student zna i potrafi scharakteryzować zachowanie rodziców reprezentujących pozytywne postawy rodzicielskie: akceptacja, uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, współdziałanie z dzieckiem, rozumna swoboda

PC2_W10

Student zna „Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich” autorstwa Marii Ziemskiej

Umiejętności

PC2_U02

Student potrafi skonstruować informację zwrotną z diagnozy informującą o zaburzeniach w rozwoju dziecka

PC2_U02

PC2_U04

Student potrafi napisać kontrakt współpracy z rodzicami dziecka z zaburzeniami w rozwoju reprezentującymi negatywne postawy rodzicielskie

PC2_U02

PC2_U04

PC2_U04

Student potrafi napisać kontrakt współpracy z rodzicami dziecka z zaburzeniami w rozwoju reprezentującymi pozytywne postawy rodzicielskie

PC2_U04

Student potrafi zastosować w praktyce „Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich” autorstwa Marii Ziemskiej

Kompetencje społeczne

PC2_K03

Student potrafi: zainicjować i przeprowadzić rozmowę z rodzicami dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Test z przedmiotu

Analiza informacji zwrotnych skonstruowanych przez studentów

Konstruowanie kontraktu

Badanie instruktażowe

Zwróceni uwagi na postawę studentów

Pełny opis:

ĆWICZENIA:

Cykl życia rodziny i różnice w rodzinach z dzieckiem zdrowym i z niepełnosprawnością

Modelowa procedura informowania rodziców o zaburzeniach rozwoju dziecka

Postawy rodzicielskie pozytywne i negatywne

Konsekwencje pozytywnych i negatywnych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka

Zasady, metody i formy pracy z rodzicami reprezentującymi różne postawy

Instytucje wspierające zachowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych

LICZBA GODZIN: 10

Konstruowanie informacji zwrotnej z diagnozy informującą o zaburzeniach w rozwoju dziecka

Narzędzia diagnostyczne; „Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich” M. Ziemska

Inwentarz postaw „W moim domu" B. Markowskiej, Skala postaw rodzicielskich – M. Plopa

Opracowywanie kontraktu współpracy z rodzicami dziecka z zaburzeniami w rozwoju reprezentującymi negatywne i pozytywne postawy rodzicielskie

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

•Głodkowska J.: Poznanie ucznia szkoły specjalnej. WSiP, Warszawa 1999

•Gorajewska D./ red./ Rodzina – normalność w niepełnosprawności. Wyd. INTEGRACJA, Warszawa 2007

•Kielin J. Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. GWP, Gdańsk 2002

•Obuchowska I./ red./ Dziecko niepełnosprawne w rodzinie . WSiP, Warszawa 1991

•Twardowski A. Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. w Dykcik W., Twardowski A. /red./ Wspomaganie rozwoju i rehabilitacji dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Wyd. GEN, Poznań 2004

•Grzesiuk. L; Tryjarska B. Jak pomagać sobie, rodzinie i innym. PWN, Warszawa, 1995

Field D. Osobowości rodziny. LOGOS, Warszawa 1999

Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Difin, Warszawa 2010

Kaczyńska –Butryn Z. Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. MakMed, Lublin 2008

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10g

Przygotowanie się do egzaminu 5g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Test z przedmiotu

Analiza informacji zwrotnych skonstruowanych przez studentów

Konstruowanie kontraktu

Badanie instruktażowe

Zwrócenie uwagi na postawę studentów

Pełny opis:

ĆWICZENIA:

Cykl życia rodziny i różnice w rodzinach z dzieckiem zdrowym i z niepełnosprawnością

Modelowa procedura informowania rodziców o zaburzeniach rozwoju dziecka

Postawy rodzicielskie pozytywne i negatywne

Konsekwencje pozytywnych i negatywnych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka

Zasady, metody i formy pracy z rodzicami reprezentującymi różne postawy

Instytucje wspierające zachowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych

Konstruowanie informacji zwrotnej z diagnozy informującą o zaburzeniach w rozwoju dziecka

Narzędzia diagnostyczne; „Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich” M. Ziemska

Inwentarz postaw „W moim domu" B. Markowskiej, Skala postaw rodzicielskich – M. Plopa

Opracowywanie kontraktu współpracy z rodzicami dziecka z zaburzeniami w rozwoju reprezentującymi negatywne i pozytywne postawy rodzicielskie

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

• Głodkowska J.: Poznanie ucznia szkoły specjalnej. WSiP, Warszawa 1999

• Gorajewska D./ red./ Rodzina – normalność w niepełnosprawności. Wyd. INTEGRACJA, Warszawa 2007

• Kielin J. Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. GWP, Gdańsk 2002

• Obuchowska I./ red./ Dziecko niepełnosprawne w rodzinie . WSiP, Warszawa 1991

• Twardowski A. Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. w Dykcik W., Twardowski A. /red./ Wspomaganie rozwoju i rehabilitacji dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Wyd. GEN, Poznań 2004

• Grzesiuk. L; Tryjarska B. Jak pomagać sobie, rodzinie i innym. PWN, Warszawa, 1995

 Field D. Osobowości rodziny. LOGOS, Warszawa 1999

 Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Difin, Warszawa 2010

 Kaczyńska –Butryn Z. Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. MakMed, Lublin 2008

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.