Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia zdolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia zdolnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- ćwiczenia praktyczne

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda, Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PRACA ZALICZENIOWA sprawdzająca wiedzę studenta

Pełny opis:

1. Wstęp teoretyczny:

-Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, twórczość, kreatywność, definiowanie pojęć, rozróżnienia semantyczne

- wymiary zdolności (kierunkowość i poziom)

- zdolności ogólne i kierunkowe

- czynniki sprzyjające rozwojowi talentu i realizacji potencjału; geniusz

- syndrom nieadekwatnych osiągnięć; niektóre przyczyny niepowodzeń (właściwości psychiczne i somatyczne, czynniki środowiskowe, proces nauczania)

- Typologiczny model kreatywności; zdolności twórcze, otwartość, niezależność, wyobraźnia twórcza, samoświadomość twórczości.

2. Testy kreatywności

- Niewerbalne testy myślenia dywergencyjnego

- Werbalne testy myślenia dywergencyjnego

- Testy wyobraźni twórczej

3. Kwestionariusze dotyczące kreatywności

- Kwestionariusz typów kreatywności

- Kwestionariusz stylów tworzenia

- Kwestionariusz motywacji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Karwowski, M. (red.) (2009). Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria – Metodologia – Diagnostyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

2. Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w szkole, 24, 4-16.

3. Kaufman, J. K. (2011). Kreatywność. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Limont, W. (2005). Uczeń zdolny. Gdańsk: GWP.

5. Simonton, D. K. (2012). Geniusz. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- ćwiczenia praktyczne

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 10h

Przygotowanie się do zajęć - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 20h

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PRACA ZALICZENIOWA sprawdzająca wiedzę studenta

Pełny opis:

1.Wstęp teoretyczny:

-Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, twórczość, kreatywność, definiowanie pojęć, rozróżnienia semantyczne

- wymiary zdolności (kierunkowość i poziom)

- zdolności ogólne i kierunkowe

- czynniki sprzyjające rozwojowi talentu i realizacji potencjału; geniusz

- syndrom nieadekwatnych osiągnięć; niektóre przyczyny niepowodzeń (właściwości psychiczne i somatyczne, czynniki środowiskowe, proces nauczania)

- Typologiczny model kreatywności; zdolności twórcze, otwartość, niezależność, wyobraźnia twórcza, samoświadomość twórczości.

2.Testy kreatywności

- Niewerbalne testy myślenia dywergencyjnego

- Werbalne testy myślenia dywergencyjnego

- Testy wyobraźni twórczej

3.Kwestionariusze dotyczące kreatywności

- Kwestionariusz typów kreatywności

- Kwestionariusz stylów tworzenia

- Kwestionariusz motywacji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Karwowski, M. (red.) (2009). Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria – Metodologia – Diagnostyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

2. Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w szkole, 24, 4-16.

3. Kaufman, J. K. (2011). Kreatywność. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Limont, W. (2005). Uczeń zdolny. Gdańsk: GWP.

5. Simonton, D. K. (2012). Geniusz. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 10h

Przygotowanie się do zajęć - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 20h

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.