Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niesłyszącego i słabosłyszącego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WOF2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niesłyszącego i słabosłyszącego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Etiologia powstawania zaburzeń słuchu

Charakterystyka rozwojowa dziecka z uszkodzonym narządem słuchu

Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem słuchu

Symptomatologia zaburzeń funkcjonowania słuchowo-językowego dziecka z uszkodzonym słuchem

Rozwój mowy i funkcji słuchowych dzieci słyszących i niesłyszących - analiza porównawcza

Narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dziecka z uszkodzonym słuchem

Sposoby oceny postępów w rewalidacji dziecka z uszkodzonym słuchem

Metody wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem

Konstruowanie programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z uszkodzonym słuchem

Problemy rodziców dziecka z wadą słuchu

Literatura:

1. Cieszyńska, J. Korendo ,M. (2008). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wyd. Edukacyjne, Kraków.

2. Cytowska, B., Winczura, B. (red.) (2006). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Impuls.

3. Eckert, U. /1992/ Problemy wczesnej opieki nad dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. W: Eckert U., Poznański K. Pedagogika specjalna w Polsce. Warszawa: WSPS.

4. Frostig, M., Horne, D. (1989). Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Warszawa.

5. Kornas-Biela, D. (2001). Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu, pomoc profesjonalistów. W: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

6. Krakowiak, K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Lublin: KUL.

7. Perier, O. (1992). Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: WSiP.

Metody i kryteria oceniania:

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (10 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15 h.)

Przygotowanie się do egzaminu (10 h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy (15h.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.