Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WDU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla stud. pod.: wsp. rozw. dzieci (0-5) w ramach pomocy - psych.-pedagog. w żłob. i przedszk.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz zna wyznaczniki rozwoju psychoruchowego dzieci. Rozumie dowody na szczególną rolę procesu uczenia się w procesie rozwoju psychoruchowego. Ma świadomość problemu energochłonności procesu uczenia się, mechanizmy obronne jako skutki przekraczania wydolności emocjonalnej.

Słuchacz zna problemy dopasowania procesu uczenia się do potrzeb rozwojowych dzieci – koncepcje strefy najbliższego rozwoju, sposoby ustalania strefy najbliższego rozwoju. Rozumie znaczenie Modeli rozwojowych kształtowania się w umyśle ważniejszych kompetencji dzieci. Ma świadomość konsekwencji wadliwego dopasowania procesu uczenia się do potrzeb i możliwości rozwojowej małych dzieci.

Słuchacz zna ważniejsze mechanizmy uczenia się wykorzystywane we wspomaganiu rozwoju małych dzieci: a) uczenie się przez powtarzanie, c) uczenie społeczne (modelowanie i naśladownictwo, zarażanie, uczenie się poprzez obserwację), d) uczenie się przez wgląd, presja społeczna, e) interioryzacja jako mechanizm uwewnętrzniania gromadzonych doświadczeń. Rozumie też problem indywidualnej podatności dzieci na uczenia organizowane przez dorosłych.

Słuchacz orientuje się w specyfice uczenia się małych dzieci w zakresie: a) uczenia zamierzonego i niezamierzonego (zna proporcje), b) pułapek uczenia zamierzonego i wartości uczenia niezamierzonego: c) przymusie testowania jako sposobu poznawania obiektów, relacji pomiędzy ludźmi, d) stosowania wzmocnień w we wspomaganiu rozwoju małych dzieci: problem obdarzenia uwagą itd.

Potrafi rozpatrywać zabawy spontaniczne i zabawy dowolne i sytuacje zadaniowe w punktu widzenia pułapek wychowawczych. Wie, jak organizować proces uczenia się małych dzieci, aby był przyjazny dzieciom i przynosił dobre rezultaty.

umiejętności

Słuchacz pogłębił świadomość tego, jak ważna jest wiedza psychologiczna i pedagogiczna w wychowaniu i wspomaganiu rozwoju psychoruchowego małych dzieci.

Słuchacz rozwinął umiejętność korzystania z publikacji zawierających teorie, modele rozwojowe i prawidłowości rozwojowe we wspomaganie rozwoju małych dzieci.

Słuchacz pogłębił nawyk szukania w literaturze wyjaśnień w sytuacji, gdy pojawiają się nadmierne trudności wychowawcze.

Kompetencje społeczne

Student lepiej rozumie rolę wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w doskonaleniu umiejętności dorosłych we wspomaganiu rozwoju i wychowaniu małych dzieci. Zamienił manierę szukania zaburzeń w rozwoju dzieci w sytuacji nadmiernych trudności wychowawczych na sięganie do publikacji o prawidłowościach rozwoju psychoruchowego i organizowania procesu uczenia się dzieci.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Dyskusyjne łączenie treści podanych na wykładzie z realiami wspomaganie rozwoju i wychowania małych dzieci.

Dyskusyjne łączenie treści podanych na wykładzie i podanych we wskazanej literaturze z realiami wspomaganie rozwoju i wychowania małych dzieci.

Analiza procesu wychowania i edukacji małych dzieci z punktu widzenia uczenia zamierzonego i niezamierzonego oraz stosowanych wzmocnień.

Analiza zabaw dowolnych i spontanicznych w aspekcie dostrzeżenia ich wartości w procesie wspomagania rozwoju dzieci.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Wyznaczniki rozwoju psychoruchowego dzieci. Dowody na szczególną rolę procesu uczenia się w procesie rozwoju psychoruchowego. Problem energochłonności procesu uczenia się, mechanizmy obronne jako skutki przekraczania wydolności emocjonalnej.

Problem dopasowania procesu uczenia się do potrzeb rozwojowych dzieci – koncepcja strefy najbliższego rozwoju, sposoby ustalania strefy najbliższego rozwoju. Modele rozwojowe kształtowania się w umyśle ważniejszych kompetencji dzieci. Konsekwencje wadliwego dopasowania procesu uczenia się do potrzeb i możliwości rozwojowej małych dzieci.

Ważniejsze mechanizmy uczenia się wykorzystywane we wspomaganiu rozwoju małych dzieci: a) uczenie się przez powtarzanie, c) uczenie społeczne (modelowanie i naśladownictwo, zarażanie, uczenie się poprzez obserwację), d) uczenie się przez wgląd, presja społeczna, e) interioryzacja jako mechanizm uwewnętrzniania gromadzonych doświadczeń. Problem indywidualnej podatności dzieci na uczenia organizowane przez dorosłych.

Specyfika uczenia się małych dzieci: a) uczenie zamierzone i niezamierzone: proporcje, b) pułapki uczenia zamierzonego i wartości uczenia niezamierzonego: c) przymus testowania jako sposób poznawania obiektów, relacji pomiędzy ludźmi, d) stosowanie wzmocnień w we wspomaganiu rozwoju małych dzieci: problem obdarzenia uwagą itd.

Zabawy spontaniczne i zabawy dowolne i sytuacje zadaniowe – jak organizować proces uczenia się małych dzieci, aby był przyjazny dzieciom i przynosił dobre rezultaty.

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1.Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2012, rozdziały części drugiej

2.Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo CEBP. Kraków 2014, rozdział 1.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 7

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.