Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie dzieci w rozwoju motorycznym w zakresie motoryki małej i dużej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie dzieci w rozwoju motorycznym w zakresie motoryki małej i dużej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla stud. pod.: wsp. rozw. dzieci (0-5) w ramach pomocy - psych.-pedagog. w żłob. i przedszk.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student określa możliwości i umiejętności motoryczne dziecka w określonym wieku

Student jest świadomy i potrafi opisać zagrożenia dla zdrowia wynikające z niedoboru lub nadmiaru aktywności ruchowej, zna i potrafi zdefiniować przeciwwskazania do wysiłków fizycznych i wykonywania ćwiczeń fizycznych w niektórych zaburzeniach rozwojowych.

Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu sprawności fizycznej i motoryczności człowieka

Student potrafi określić poziomu rozwoju motorycznego i opóźnień tego rozwoju

Umiejętności

Student potrafi diagnozować i wyciągać wnioski dotyczące rozwoju somatycznego i motorycznego z uwzględnieniem aktualnych standardów rozwoju małego dziecka.

Student potrafi zaplanować i zastosować proces kształtowania różnych aktywności ruchowych małych dzieci oraz rozpoznawać i korygować błędy.

Student potrafi zaplanować oraz prowadzić zajęcia ruchowe w zakresie motoryki małej i dużej w różnych warunkach: domowych, żłobkowych i przedszkolnych.

Kompetencje społeczne

Student realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i dzieci, przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Student potrafi zachęcić małe dzieci do aktywności ruchowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Magdalena Plandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

Ważniejsze prawidłowości rozwoju motorycznego dziecka, aktualne standardy rozwoju małego dziecka.

Znaczenie ruchu w rozwoju dziecka, przeciwwskazania do wysiłków fizycznych.

Sprawnosć ruchowa, sprawnosć fizyczna i sposoby ich oceny.

LICZBA GODZIN: 5

ĆWICZENIA

Ćwiczenia usprawniające rozwój motoryczny dziecka w 1. roku życia.

Zabawy ruchowe i zajęcia w terenie.

Ćwiczenia gimnastyczne – ogólnorozwojowe dla dzieci.

Rozwijanie cech motorycznych (kondycyjnych i koordynacyjnych) poprzez ćwiczenia oraz zabawy ruchowe.

Podstawowe elementy gimnastyki korekcyjnej.

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Białecka-Pikul M., Wczesne dzieciństwo, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011.

Bondarowicz M., Staniszewski T., Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, AWF, Warszawa 2013.

Borkowska M., Rozwój ruchowy, [w:] Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Jak wspomagać rozwój psychoruchowy, red. M. Borkowska, PZWL, Warszawa 2012.

Cywińska-Bernas A., Rozwój psychoruchowy w okresie noworodkowym i niemowlęcym, [w:] Fizjoterapia w pediatrii, red. W. Kuliński, K. Zeman, PZWL, Warszawa 2012.

Franus E., Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.

Franus E., Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne, WSiP, Warszawa 1990.

Jezierski R., Drabik A., Gimnastyka: teoria i metodyka, Wyd. 2, AWF, Wrocław 1995.

Kielar-Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, PWN SA, Warszawa 2000.

Mazurek L., Gimnastyka podstawowa: słownictwo – sytematyka, Wyd. 3, SiT, Warszawa 1980.

Moliere S., Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, SiT, Warszawa 1974.

Owczarek S., Gimnastyka przedszkolaka, WSiP, Warszawa 2011.

Przetacznikowa M., Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1977.

Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, PZWS, Warszawa 1973.

Sadowska L., Banaszek G., Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, [w:] Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, red. L. Sadowska, AWF, Wrocław 2001.

Surowińska J., Metoda Vojty. Praktyczny poradnik dla rodziców, PZWL, Warszawa 2013.

Wilczkowski E., Wychowanie fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym, NWP, Piotrków Trybunalski 2012.

Zawitkowski P., Co nieco o rozwoju dziecka. Jak zostać szczęśliwymi rodzicami szczęśliwego dziecka, Wyd. Zawitkowski, Warszawa 2007.

Zawitkowski P., Korzeniewska J., Stobnicka-Stolarska P., Mieszkis-Święcikowska D., O opiece, pielęgnacji i rozwoju Waszego maleństwa, Wyd. Marceli Szpak, Warszawa 2010, 2012.

Zawitkowski P., Stobnicka-Stolarska P., Mieszkis-Święcikowska D., Mamo tato co ty na to? I nauka i draka czyli jak zadbać o zdrowie przedszkolaka i uczniaka, Wyd. Marceli Szpak, Warszawa 2010.

Zubiel M., Ocena odruchów postawy, prostowania i reakcji równowagi, [w:] Fizjoterapia w pediatrii, red. Wł. Kuliński, K. Zeman, PZWL, Warszawa 2012.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45g

Przygotowanie się do egzaminu 30g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10g

Inne formy – przygotowanie konspektu (scenariusza) zajęć ruchowych 5g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Magdalena Plandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

Ważniejsze prawidłowości rozwoju motorycznego dziecka, aktualne standardy rozwoju małego dziecka.

Znaczenie ruchu w rozwoju dziecka, przeciwwskazania do wysiłków fizycznych.

Sprawnosć ruchowa, sprawnosć fizyczna i sposoby ich oceny.

LICZBA GODZIN: 5

ĆWICZENIA

Ćwiczenia usprawniające rozwój motoryczny dziecka w 1. roku życia.

Zabawy ruchowe i zajęcia w terenie.

Ćwiczenia gimnastyczne – ogólnorozwojowe dla dzieci.

Rozwijanie cech motorycznych (kondycyjnych i koordynacyjnych) poprzez ćwiczenia oraz zabawy ruchowe.

Podstawowe elementy gimnastyki korekcyjnej.

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Białecka-Pikul M., Wczesne dzieciństwo, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011.

Bondarowicz M., Staniszewski T., Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, AWF, Warszawa 2013.

Borkowska M., Rozwój ruchowy, [w:] Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Jak wspomagać rozwój psychoruchowy, red. M.

Borkowska, PZWL, Warszawa 2012.

Cywińska-Bernas A., Rozwój psychoruchowy w okresie noworodkowym i niemowlęcym, [w:] Fizjoterapia w pediatrii, red. W. Kuliński, K.

Zeman, PZWL, Warszawa 2012.

Franus E., Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.

Franus E., Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne, WSiP, Warszawa 1990.

Jezierski R., Drabik A., Gimnastyka: teoria i metodyka, Wyd. 2, AWF, Wrocław 1995.

Kielar-Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka.

T. 2, PWN SA, Warszawa 2000.

Mazurek L., Gimnastyka podstawowa: słownictwo – sytematyka, Wyd. 3, SiT, Warszawa 1980.

Moliere S., Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, SiT, Warszawa 1974.

Owczarek S., Gimnastyka przedszkolaka, WSiP, Warszawa 2011.

Przetacznikowa M., Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1977.

Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, PZWS, Warszawa 1973.

Sadowska L., Banaszek G., Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, [w:]

Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, red. L. Sadowska, AWF, Wrocław 2001.

Surowińska J., Metoda Vojty. Praktyczny poradnik dla rodziców, PZWL, Warszawa 2013.

Wilczkowski E., Wychowanie fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym, NWP, Piotrków Trybunalski 2012.

Zawitkowski P., Co nieco o rozwoju dziecka. Jak zostać szczęśliwymi rodzicami szczęśliwego dziecka, Wyd. Zawitkowski, Warszawa 2007.

Zawitkowski P., Korzeniewska J., Stobnicka-Stolarska P., Mieszkis-Święcikowska D., O opiece, pielęgnacji i rozwoju Waszego maleństwa,

Wyd. Marceli Szpak, Warszawa 2010, 2012.

Zawitkowski P., Stobnicka-Stolarska P., Mieszkis-Święcikowska D., Mamo tato co ty na to? I nauka i draka czyli jak zadbać o zdrowie

przedszkolaka i uczniaka, Wyd. Marceli Szpak, Warszawa 2010.

Zubiel M., Ocena odruchów postawy, prostowania i reakcji równowagi, [w:] Fizjoterapia w pediatrii, red. Wł. Kuliński, K. Zeman, PZWL,

Warszawa 2012.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45g

Przygotowanie się do egzaminu 30g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10g

Inne formy – przygotowanie konspektu (scenariusza) zajęć ruchowych 5g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.