Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna właściwości funkcjonowania, potrzeby rozwojowe i edukacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną; potrafi analizować i interpretować problemy edukacyjne wychowawcze, opiekuńcze osób z niepełnosprawnością intelektualną; ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Pełny opis:

Współczesne systemy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koncepcje ujmowania zjawiska upośledzenia umysłowego i ich wpływ na programowanie i realizowanie oddziaływań. Teorie kształcenia specjalnego, kształtowanie dyspozycji kierunkowych, interwencyjnego oddziaływania a dobór procedur postępowania rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rola środowiska rodzinnego i nastawienia społecznego w procesie oddziaływania rehabilitacyjnego na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwój opieki i szkolnictwa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

Błeszyńska K.(2001) Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych. Warszawa Wydawnictwo „Żak".

Głodkowska J. Giryński A.(2oo6)(red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną.-od bierności do aktywności. Kraków. Wydawnictwo Naukowe „Akapit"

Giryński A (1996) Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wybory- postawy- zachowania interpersonalne. Białystok wyd. „eRBe”

Pańczyk J. (red.) (1998); Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku. UAM, Poznań.

Szczupał B.(2005)(red.).Młodzież niepełnosprawna -szansę i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 5h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Współczesne systemy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koncepcje ujmowania zjawiska upośledzenia umysłowego i ich wpływ na programowanie i realizowanie oddziaływań. Teorie kształcenia specjalnego, kształtowanie dyspozycji kierunkowych, interwencyjnego oddziaływania a dobór procedur postępowania rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rola środowiska rodzinnego i nastawienia społecznego w procesie oddziaływania rehabilitacyjnego na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwój opieki i szkolnictwa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

Błeszyńska K.(2001) Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych. Warszawa Wydawnictwo „Żak".

Głodkowska J. Giryński A.(2oo6)(red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną.-od bierności do aktywności. Kraków. Wydawnictwo Naukowe „Akapit"

Giryński A (1996) Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wybory- postawy- zachowania interpersonalne. Białystok wyd. „eRBe”

Pańczyk J. (red.) (1998); Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku. UAM, Poznań.

Szczupał B.(2005)(red.).Młodzież niepełnosprawna -szansę i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 5h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Współczesne systemy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koncepcje ujmowania zjawiska upośledzenia umysłowego i ich wpływ na programowanie i realizowanie oddziaływań. Teorie kształcenia specjalnego, kształtowanie dyspozycji kierunkowych, interwencyjnego oddziaływania a dobór procedur postępowania rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rola środowiska rodzinnego i nastawienia społecznego w procesie oddziaływania rehabilitacyjnego na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwój opieki i szkolnictwa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

Błeszyńska K.(2001) Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych. Warszawa Wydawnictwo Żak.

Głodkowska J. Giryński A.(2oo6)(red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną.-od bierności do aktywności. Kraków. Wydawnictwo Naukowe Akapit

Giryński A (1996) Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wybory- postawy- zachowania interpersonalne. Białystok wyd. eRBe

Pańczyk J. (red.) (1998); Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku. UAM, Poznań.

Szczupał B.(2005)(red.).Młodzież niepełnosprawna -szansę i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 5h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Współczesne systemy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koncepcje ujmowania zjawiska upośledzenia umysłowego i ich wpływ na programowanie i realizowanie oddziaływań. Teorie kształcenia specjalnego, kształtowanie dyspozycji kierunkowych, interwencyjnego oddziaływania a dobór procedur postępowania rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rola środowiska rodzinnego i nastawienia społecznego w procesie oddziaływania rehabilitacyjnego na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwój opieki i szkolnictwa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

Błeszyńska K.(2001) Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych. Warszawa Wydawnictwo „Żak".

Głodkowska J. Giryński A.(2oo6)(red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną.-od bierności do aktywności. Kraków. Wydawnictwo Naukowe „Akapit"

Giryński A (1996) Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wybory- postawy- zachowania interpersonalne. Białystok wyd. „eRBe”

Pańczyk J. (red.) (1998); Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku. UAM, Poznań.

Szczupał B.(2005)(red.).Młodzież niepełnosprawna -szansę i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 5h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.