Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i poradnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-UPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i poradnictwa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla studiów podyplomowych: terapia uzależnień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi teoriami kryzysu i interwencji kryzysowe, a także celami, zasadami i etapami interwencji kryzysowej, jak również różnicami pomiędzy interwencją kryzysową a innymi formami pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

Podstawowe rodzaje pomocy psychologicznej

Kryzys – przyczyny, przebieg i rodzaje

Kryzys naturalnie związany z rozwojem jednostki

Kryzys naturalnie związany Z rozwojem rodziny

Kryzysy traumatyczne i chroniczne

Podstawowe umiejętności interweniowania i procedury

1. SZEŚCIOETAPOWY MODEL INTERWENCJI KRYZYSOWEJ WG B. GILLILANDA - prezentacja, omówienie i ćwiczenia (w tym

2. reagowanie na różnorodne komunikaty klienta

3. identyfikacja objawów PTSD

4. specyfika pracy z osoba doświadczającą przemocy

5. diagnoza PTSD i ASD

6. ćwiczenia związane z budowaniem pozytywnego celu, wydobywaniem zasobów

Praca z osobą zagrożona samobójstwem

Rodzina w kryzysie

Praca z osobami doświadczającymi globalnych strat: śmierć i żałoba

Przewlekła ciężka choroba

Przemoc w rodzinie

Rodzina z problemem uzależnienia

Literatura:

Cabała, C. i Kluczyńska, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. PWN

Greenstone, J. Levitoon, S. (2004). Interwencja kryzysowa. GWP

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna i rozumie wybrane teorie kryzysu i interwencji kryzysowe.

Zna cele, zasady i etapy interwencji kryzysowej.

Zna i rozumie różnice między interwencją kryzysową a innymi formami pomocy psychologicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi przeprowadzić ocenę aktualnego stanu funkcjonowania klienta w kryzysie.

Potrafi zaprezentować plan pomocy osobom w kryzysach sytuacyjnych.

Potrafi wykorzystywać wybrane strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest świadomy własnych możliwości i ograniczeń w pracy z człowiekiem doświadczającym kryzysu.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności będą weryfikowane na podstawie aktywności zadaniowych i fakultatywnie testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.