Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-SOW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wychowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: socjoterapia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

ma wiedzę na temat funkcjonowaniu człowieka w cyklu życia w aspekcie psychospołecznym;

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów grupowych;

Umiejętności

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii wychowania oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych;

ma umiejętność racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społecznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;

Kompetencje społeczne

docenia znaczenie socjologii wychowania dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych; ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny i budowania warsztatu socjoterapeuty;

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Praca pisemna - esej na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wychowanie – definicja socjologiczna. Wychowanie jako proces.

elementy procesu wychowania – wpływy wychowawcze.

Osobowość społeczna.

Grupa wychowawcza jako mała grupa

Grupa rówieśnicza – typologie, cechy, funkcje.

Dziecięca grupa zabawowa, banda, paczka.

Pełny opis:

Wychowanie – definicja socjologiczna. Wychowanie jako proces.

elementy procesu wychowania – wpływy wychowawcze.

Osobowość społeczna.

Grupa wychowawcza jako mała grupa

Grupa rówieśnicza – typologie, cechy, funkcje.

Dziecięca grupa zabawowa, banda, paczka.

Literatura:

• N. Goodman Wstęp do socjologii, Poznań, 2001.

• R. Meighan Socjologia edukacji Wyd. UMK, Toruń, 1993.

• F. Znaniecki Socjologia wychowania t. I i II, PWN, Warszawa, 2001.

• J. Turowski Osobowość, socjalizacja, postawy (w:) W. Ambrozik, J. Modrzewski Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów. Wybór źródeł, Koszalin, 1998.

• J. Woskowski Socjologia wychowania, Warszawa, 1983, cz. II.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład interaktywny, dyskusja, pogadanka.

Nakład pracy:

Uczestnictwo w wykładzie: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć (lektura tekstów): 30 godz.

Napisanie eseju: 60 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach.

Praca pisemna - esej na zadany temat.

Pełny opis:

Wychowanie – definicja socjologiczna. Wychowanie jako proces.

elementy procesu wychowania – wpływy wychowawcze.

Osobowość społeczna.

Grupa wychowawcza jako mała grupa

Grupa rówieśnicza – typologie, cechy, funkcje.

Dziecięca grupa zabawowa, banda, paczka.

Literatura:

N. Goodman Wstęp do socjologii, Poznań, 2001.

R. Meighan Socjologia edukacji Wyd. UMK, Toruń, 1993.

F. Znaniecki Socjologia wychowania t. I i II, PWN, Warszawa, 2001.

J. Turowski Osobowość, socjalizacja, postawy (w:) W. Ambrozik, J. Modrzewski Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów. Wybór źródeł, Koszalin, 1998.

J. Woskowski Socjologia wychowania, Warszawa, 1983, cz. II.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład interaktywny, dyskusja, pogadanka.

Nakład pracy:

Uczestnictwo w wykładzie: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć (lektura tekstów): 30 godz.

Napisanie eseju: 60 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach.

Praca pisemna - esej na zadany temat.

Atrybuty przedmiotu:

Pełny opis:

Wychowanie – definicja socjologiczna. Wychowanie jako proces.

elementy procesu wychowania – wpływy wychowawcze.

Osobowość społeczna.

Grupa wychowawcza jako mała grupa

Grupa rówieśnicza – typologie, cechy, funkcje.

Dziecięca grupa zabawowa, banda, paczka.

Literatura:

N. Goodman Wstęp do socjologii, Poznań, 2001.

R. Meighan Socjologia edukacji Wyd. UMK, Toruń, 1993.

F. Znaniecki Socjologia wychowania t. I i II, PWN, Warszawa, 2001.

J. Turowski Osobowość, socjalizacja, postawy (w:) W. Ambrozik, J. Modrzewski Problematyka wychowania w twórczości polskich

socjologów. Wybór źródeł, Koszalin, 1998.

J. Woskowski Socjologia wychowania, Warszawa, 1983, cz. II.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład interaktywny, dyskusja, pogadanka.

Nakład pracy:

Uczestnictwo w wykładzie: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć (lektura tekstów): 30 godz.

Napisanie eseju: 60 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.