Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne uwarunkowania edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PUR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna kryteria diagnostyczne upośledzenia umysłowego/niepełnosprawności intelektualnej (DSM, ICD) , zna przyczyny i klasyfikację niepełnosprawności intelektualnej; potrafi scharakteryzować psychofizyczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim; potrafi wskazać sposoby wykorzystania wyników diagnozy w postępowaniu rehabilitacyjnym; zna czynniki intelektualne i pozaintelektualne warunkujące proces uczenia się oraz przebieg interakcji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną z otwartym środowiskiem społecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kryteria diagnostyczne upośledzenia umysłowego/niepełnosprawności intelektualnej (DSM, ICD) . Przyczyny i klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej. Charakterystyka psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Intelektualne i pozaintelektualne czynniki warunkujące proces uczenia się oraz przebieg interakcji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną z otwartym środowiskiem społecznym. Współczesna diagnostyka psychologiczno-kliniczna niepełnosprawności intelektualnej

Literatura:

ICD-10 (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

ICD-10 (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Bobińska K., Pietras T., Gałecki P.(2012) Niepełnosprawność intelektualna– etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wydawnictwo Continuo.

Kostrzewski (1981). Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo. W: K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe – pedagogika. Warszawa: PWN

Kostrzewski, J. (2006). Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia. W: A. Czapiga (red.), Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka (s.13-33). Wrocław: Wydawnictwo WTN

Kościelska, M. (1995). Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Kamila Kuprowska-Stępień, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kryteria diagnostyczne upośledzenia umysłowego/niepełnosprawności intelektualnej (DSM, ICD) . Przyczyny i klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej. Charakterystyka psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Intelektualne i pozaintelektualne czynniki warunkujące proces uczenia się oraz przebieg interakcji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną z otwartym środowiskiem społecznym. Współczesna diagnostyka psychologiczno-kliniczna niepełnosprawności intelektualnej.

Literatura:

ICD-10 (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

ICD-10 (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Bobińska K., Pietras T., Gałecki P.(2012) Niepełnosprawność intelektualna– etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wydawnictwo Continuo.

Kostrzewski (1981). Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo. W: K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe – pedagogika. Warszawa: PWN

Kostrzewski, J. (2006). Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia. W: A. Czapiga (red.), Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka (s.13-33). Wrocław: Wydawnictwo WTN

Kościelska, M. (1995). Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Pełny opis:

Kryteria diagnostyczne upośledzenia umysłowego/niepełnosprawności intelektualnej (DSM, ICD) . Przyczyny i klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej. Charakterystyka psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Intelektualne i pozaintelektualne czynniki warunkujące proces uczenia się oraz przebieg interakcji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną z otwartym środowiskiem społecznym. Współczesna diagnostyka psychologiczno-kliniczna niepełnosprawności intelektualnej.

Literatura:

ICD-10 (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

ICD-10 (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Bobińska K., Pietras T., Gałecki P.(2012) Niepełnosprawność intelektualna– etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wydawnictwo Continuo.

Kostrzewski (1981). Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo. W: K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe – pedagogika. Warszawa: PWN

Kostrzewski, J. (2006). Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia. W: A. Czapiga (red.), Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka (s.13-33). Wrocław: Wydawnictwo WTN

Kościelska, M. (1995). Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN

Uwagi:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja.

Pełny opis:

Kryteria diagnostyczne upośledzenia umysłowego/niepełnosprawności intelektualnej (DSM, ICD) . Przyczyny i klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej. Charakterystyka psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Intelektualne i pozaintelektualne czynniki warunkujące proces uczenia się oraz przebieg interakcji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną z otwartym środowiskiem społecznym. Współczesna diagnostyka psychologiczno-kliniczna niepełnosprawności intelektualnej

Literatura:

ICD-10 (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

ICD-10 (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Bobińska K., Pietras T., Gałecki P.(2012) Niepełnosprawność intelektualna– etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wydawnictwo Continuo.

Kostrzewski (1981). Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo. W: K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe – pedagogika. Warszawa: PWN

Kostrzewski, J. (2006). Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia. W: A. Czapiga (red.), Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka (s.13-33). Wrocław: Wydawnictwo WTN

Kościelska, M. (1995). Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.