Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe umiejętności pomocy psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PUP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe umiejętności pomocy psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz potrafi wymienić i scharakteryzować czynniki służące skutecznemu pomaganiu

Umiejętności

podejmuje i planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi

Kompetencje społeczne (max. 10)

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Ilona Anczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnych

Pełny opis:

1. Ja jako osoba pomagająca:

• Analiza potrzeb osób zgłaszających się po pomoc psychologiczną.

• Określenie specyfiki nawiązywania i utrzymywania relacji pomagania.

• Analiza zasobów własnych.

• Zasady etyczne w obszarze pomocy psychologicznej.

2. Nawiązywanie kontaktu z klientem:

• Analiza kontekstu zgłoszenia.

• Określanie kontekstu oferty ze strony osoby pomagającej.

• Czynniki służące skutecznemu pomaganiu.

• Analiza treści dostępnych podczas obserwacji klienta.

• Zachęcanie do rozmowy.

3. Utrzymywanie kontaktu z klientem:

• Rozpoznawanie i omawianie problemów klienta.

• Rozpoznawanie i urealnianie oczekiwań klienta.

• Zawieranie kontraktu w pomocy psychologicznej.

4. Praca z oporem klienta:

• Analiza postawy własnej dotyczącej milczenia, agresji w kontakcie zawodowym.

• Rozwijanie umiejętności pomocnych w pracy z różnymi formami oporu.

• Ćwiczenie kontaktu z trudnymi klientami.

LICZBA GODZIN

5

5

5

5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Okun, B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia.

2. Greenstone, J, Leviton, S. (2006). Osiąganie porozumienia z osobami w kryzysie W: Interwencja kryzysowa (s. 40-52). Rozdz.3. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. James, R, Gilliland, B. (2004). Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej W: Strategie interwencji kryzysowej (s.57-111). Rozdz. 2. Warszawa, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 20g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 20g

Przygotowanie się do egzaminu 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Ilona Anczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ja jako osoba pomagająca:

• Analiza potrzeb osób zgłaszających się po pomoc psychologiczną.

• Określenie specyfiki nawiązywania i utrzymywania relacji pomagania.

• Analiza zasobów własnych.

• Zasady etyczne w obszarze pomocy psychologicznej.

2. Nawiązywanie kontaktu z klientem:

• Analiza kontekstu zgłoszenia.

• Określanie kontekstu oferty ze strony osoby pomagającej.

• Czynniki służące skutecznemu pomaganiu.

• Analiza treści dostępnych podczas obserwacji klienta.

• Zachęcanie do rozmowy.

3. Utrzymywanie kontaktu z klientem:

• Rozpoznawanie i omawianie problemów klienta.

• Rozpoznawanie i urealnianie oczekiwań klienta.

• Zawieranie kontraktu w pomocy psychologicznej.

4. Praca z oporem klienta:

• Analiza postawy własnej dotyczącej milczenia, agresji w kontakcie zawodowym.

• Rozwijanie umiejętności pomocnych w pracy z różnymi formami oporu.

• Ćwiczenie kontaktu z trudnymi klientami.

Liczba godzin: 20

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Okun, B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia.

2. Greenstone, J, Leviton, S. (2006). Osiąganie porozumienia z osobami w kryzysie W: Interwencja kryzysowa (s. 40-52). Rozdz.3. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. James, R, Gilliland, B. (2004). Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej W: Strategie interwencji kryzysowej (s.57-111). Rozdz. 2. Warszawa, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 20g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 20g

Przygotowanie się do egzaminu 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Ilona Anczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.