Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne uwarunkowania edukacji i terapii osób z autyzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PUA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania edukacji i terapii osób z autyzmem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz: zna terminologię używaną w diagnozie nozologicznej autyzmu; zna kryteria diagnostyczne autyzmu( ICD, DSM, CHAT, CARS); zna koncepcje autyzmu; zna epidemiologię autyzmu; potrafi scharakteryzować procesy poznawcze osób z autyzmem,(modele funkcjonowania intelektualnego osób z autyzmem, deficyty poznawcze, uzdolnienia); potrafi scharakteryzować problemy sensoryczne występujące u osób z autyzmem; potrafi określić trudności i ograniczenia w diagnozie autyzmu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest przestawienie zarówno kluczowych deficytów składających się na objawy kliniczne autyzmu, jak tez współwystępujących trudności związanych z funkcjonowaniem psychicznym, przetwarzaniem sensorycznym oraz profilem poznawczym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jedna z części zajęć skupia się na funkcjonowaniu poznawczym osób z autyzmem

w kontekście uczestnictwa w sytuacjach edukacyjnych, ich profilu zdolności oraz specyfiki deficytów integracji sensorycznej.

Druga część odnosi się do diagnozy nozologicznej autyzmu, aktualnie obowiązujących oraz planowanych kryteriów diagnostycznych w USA (DSM) i w Europie (ICD), jego epidemiologii oraz często występujących zaburzeń współwystępujących. W tej części przedstawione zostaną także dotychczasowe hipotezy nt. genezy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz powiązane z nimi badania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera wg ICD-10

Pisula, E. 2010 Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Rozetti, A. red. 2012 Zaburzenia ze spektrum autyzmu: mózg, plastyczność, stymulacja. Łódź; KTA. s. 18-24

Rybakowski F. i in. 2014 Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do prac zaliczenia (test) 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zarówno kluczowych deficytów składających się na objawy kliniczne autyzmu, jak tez współwystępujących trudności związanych z funkcjonowaniem psychicznym, przetwarzaniem sensorycznym oraz profilem poznawczym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jedna z części zajęć skupia się na funkcjonowania poznawczym osób z autyzmem w kontekście uczestnictwa w sytuacjach edukacyjnych, ich profilu zdolności oraz specyfiki deficytów integracji sensorycznej. Druga część odnosi do diagnozy nozologicznej autyzmu, aktualnie obowiązujących oraz planowanych kryteriów diagnostycznych w USA (DSM) i w Europie (ICD), jego epidemiologii oraz często występujących zaburzeń współwystępujących. W tej części przedstawione zostaną także dotychczasowe hipotezy nt. genezy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz powiązane z nimi badania.

Literatura:

Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera wg ICD-10 Pisula , E. -2010. Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Rozetti, A. red. 2012. Zaburzenia ze spektrum autyzmu: mózg, plastyczność, stymulacja. Łódź KTA.. s.18-24.

Rybakowski F. i in. -2014 Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatria Polska 48-4, 653-665.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia- 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia – test: 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest przestawienie zarówno kluczowych deficytów składających się na objawy kliniczne autyzmu, jak też współwystępujących trudności związanych z funkcjonowaniem psychicznym, przetwarzaniem sensorycznym oraz profilem poznawczym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jedna z części zajęć skupia się na funkcjonowaniu poznawczym osób z autyzmem w kontekście uczestnictwa w sytuacjach edukacyjnych, ich profilu zdolności oraz specyfiki deficytów integracji sensorycznej.

Druga część odnosi się do diagnozy nozologicznej autyzmu, aktualnie obowiązujących oraz planowanych kryteriów diagnostycznych w USA (DSM) i w Europie (ICD), jego epidemiologii oraz często występujących zaburzeń współwystępujących. W tej części przedstawione zostaną także dotychczasowe hipotezy nt. genezy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz powiązane z nimi badania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera wg ICD-10

2. Pisula, E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

3. Rozetti, A. (red.) (2012). Zaburzenia ze spektrum autyzmu: mózg, plastyczność, stymulacja. Łódź: KTA. (s. 18-24)

4. Rybakowski, F. i in. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie.

5. Psychiatria Polska, 48(4), 65-655.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest przestawienie zarówno kluczowych deficytów składających się na objawy kliniczne autyzmu, jak też współwystępujących trudności związanych z funkcjonowaniem psychicznym, przetwarzaniem sensorycznym oraz profilem poznawczym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jedna z części zajęć skupia się na funkcjonowaniu poznawczym osób z autyzmem w kontekście uczestnictwa w sytuacjach edukacyjnych, ich profilu zdolności oraz specyfiki deficytów integracji sensorycznej.

Druga część odnosi się do diagnozy nozologicznej autyzmu, aktualnie obowiązujących oraz planowanych kryteriów diagnostycznych w USA (DSM) i w Europie (ICD), jego epidemiologii oraz często występujących zaburzeń współwystępujących. W tej części przedstawione zostaną także dotychczasowe hipotezy nt. genezy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz powiązane z nimi badania.

Literatura:

1. Kryteria diagostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera wg ICD-10

2. Pisula, E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

3. Rozetti, A. (red.) (2012). Zaburzenia ze spektrum autyzmu: mózg, plastyczność, stymulacja. Łódź: KTA. (s. 18-24)

4. Rybakowski, F. i in. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatria Polska, 48 (4), 653-665

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska, Anna Waligórska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przestawienie zarówno kluczowych deficytów składających się na objawy kliniczne autyzmu, jak też współwystępujących trudności związanych z funkcjonowaniem psychicznym, przetwarzaniem sensorycznym oraz profilem poznawczym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jedna z części zajęć skupia się na funkcjonowaniu poznawczym osób z autyzmem w kontekście uczestnictwa w sytuacjach edukacyjnych, ich profilu zdolności oraz specyfiki deficytów integracji sensorycznej.

Druga część odnosi się do diagnozy nozologicznej autyzmu, aktualnie obowiązujących oraz planowanych kryteriów diagnostycznych w USA (DSM) i w Europie (ICD), jego epidemiologii oraz często występujących zaburzeń współwystępujących. W tej części przedstawione zostaną także dotychczasowe hipotezy nt. genezy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz powiązane z nimi badania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera wg ICD-10

Pisula, E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Rozetti, A. (red.) (2012). Zaburzenia ze spektrum autyzmu: mózg, plastyczność, stymulacja. Łódź: KTA. (s. 18-24)

Rybakowski, F. i in. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatria Polska, 48(4), 653–665.

1. Adobe Illustrator CS5. Oficjalny podręcznik, Wyd. Helion, Gliwice 2011.

2. Frutiger A.: Człowiek i jego znaki, Wyd. d2d.pl, Kraków 2015.

3. Bringhurst R.: Elementarz stylu w typografii, Wyd. d2d.pl, Kraków 2013.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.