Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procedury i standardy ośrodków interwencji kryzysowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury i standardy ośrodków interwencji kryzysowej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – modele, zadania, standardy, zasady

funkcjonowania

Prawa i obowiązki osób, korzystających z pomocy schronisk ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej.

Formy specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji ostrego bądź przewlekłego kryzysu.

Program standardów placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej.

Literatura:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U .2020, poz. 1876)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 , poz. 218)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku, w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U z 2011 r. poz. 1245)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- potrafi wymienić realizowane cele przez ośrodki interwencji kryzysowej

- opisuje zasady i wartości, jakimi powinny kierować się schroniska/ośrodki wsparcia/ ośrodki interwencji kryzysowej

- wymienia prawa i obowiązki osób, korzystających z pomocy schronisk ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zaplanować specjalistyczną pomocy dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji ostrego bądź przewlekłego kryzysu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi współpracować z różnymi specjalistami i instytucjami w zależności od potrzeb klienta.

Metody i kryteria oceniania:

test wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Tadeusz Wieszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – modele, zadania, standardy, zasady

funkcjonowania

Prawa i obowiązki osób, korzystających z pomocy schronisk ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej.

Formy specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji ostrego bądź przewlekłego kryzysu.

Program standardów placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej.

Literatura:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U .2020, poz. 1876)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 , poz. 218)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku, w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U z 2011 r. poz. 1245)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.