Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procedury i standardy ośrodków interwencji kryzysowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury i standardy ośrodków interwencji kryzysowej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz potrafi wymienić realizowane cele przez ośrodki interwencji kryzysowej

opisuje zasady i wartości, jakimi powinny kierować się schroniska/ośrodki wsparcia/ ośrodki interwencji kryzysowej

wymienia prawa i obowiązki osób, korzystających z pomocy schronisk ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej

Umiejętności

potrafi zaplanować specjalistyczną pomocy dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji ostrego bądź przewlekłego kryzysu

Kompetencje społeczne (max. 10)

potrafi współpracować z różnymi specjalistami i instytucjami w zależności od potrzeb klienta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Test wiadomości

Ocena wypowiedzi ustnej na zajęciach

Pełny opis:

Zasady i wartości, jakimi powinny kierować się schroniska/ośrodki wsparcia/ ośrodki interwencji kryzysowej.

Prawa i obowiązki osób, korzystających z pomocy schronisk ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej.

Formy specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji ostrego bądź przewlekłego kryzysu.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 5g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.