Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PRL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka logopedyczna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Zna czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy

Potrafi określić czynniki ryzyka w okresie pre-, peri- i postnatalnym

Zna normę i patologię w zakresie odruchów i czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego, a także karmienia

Umiejętności (max. 10)

Zna zasady i metody logopedycznych oddziaływań profilaktycznych

Umie przygotować i przeprowadzić pogadankę dla rodziców z zakresu profilaktyki logopedycznej

Kompetencje społeczne (max. 10)

Ma świadomość znaczenia działań profilaktycznych dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Wypowiedzi słuchacza podczas wykładu

Ocena ustnej wypowiedzi

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja w trakcie zajęć)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy

2. Czynniki ryzyka w okresie pre-, peri- i postnatalnym

3. Odruchowe reakcje oralne

4. Karmienie (przegląd przyborów do pojenia i karmienia)

5. Cele i formy profilaktyki logopedycznej

6. Zajęcia ortofoniczne

7. Pogadanka dla rodziców

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Cieszyńska J., Korendo M., 2007: Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia. Kraków

2. Demel G., 1996: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa

3. Jakóbiak A., Lorens G. (2015), Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych, (w:) Błeszyński J. J., Baczała D. (red.), Wczesna interwencja w logopedii. Harmonia Universalis, Gdańsk, s.71-82

4. Łada A., 2013: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna w świetle koncepcji NDT-Bobath (w:) Medycyna w logopedii, Błeszyński J.J. (red.), Gdańsk, s.140-148

5. Rocławski B., 1991: Opieka logopedyczna od poczęcia. Gdańsk

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach 10g

Przygotowanie się do zajęć 3g

Przygotowanie się do zaliczenia wykładu 7g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji ----------

Inne formy -----------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Wypowiedzi słuchacza podczas wykładu

Ocena ustnej wypowiedzi

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja w trakcie zajęć)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy

2. Czynniki ryzyka w okresie pre-, peri- i postnatalnym

3. Odruchowe reakcje oralne

4. Karmienie (przegląd przyborów do pojenia i karmienia)

5. Cele i formy profilaktyki logopedycznej

6. Zajęcia ortofoniczne

7. Pogadanka dla rodziców

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Cieszyńska J., Korendo M., 2007: Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia.

Kraków

2. Demel G., 1996: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa

3. Jakóbiak A., Lorens G. (2015), Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u

dzieci przedwcześnie urodzonych, (w:) Błeszyński J. J., Baczała D. (red.), Wczesna interwencja w logopedii. Harmonia Universalis,

Gdańsk, s.71-82

4. Łada A., 2013: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna w świetle koncepcji NDT-Bobath (w:) Medycyna w logopedii, Błeszyński J.J.

(red.), Gdańsk, s.140-148

5. Rocławski B., 1991: Opieka logopedyczna od poczęcia. Gdańsk

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach 10g

Przygotowanie się do zajęć 3g

Przygotowanie się do zaliczenia wykładu 7g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji ----------

Inne formy -----------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.