Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-POW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: tyflopedagogika
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10) Sposób pomiaru

Potrafi wyjaśnić terminologię z zakresu orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej Pisemne kolokwium

Potrafi podać cel i opisać poszczególne techniki poruszania się osób z dysfunkcją wzroku (techniki poruszania się z przewodnikiem, techniki przed-laskowe, techniki poruszania się z białą laską) Pisemne kolokwium

Umiejętności (max. 10) Sposób pomiaru

Potrafi zaprezentować i nauczyć inną osobę poszczególnych technik poruszania się osób z dysfunkcją wzroku (techniki poruszania się z przewodnikiem) Egzamin praktyczny

Potrafi zaprezentować i nauczyć inną osobę technik ochronnych i innych technik przed-laskowych związanych z bezpiecznym poruszaniem się osób z dysfunkcją wzroku oraz sposobów rozwijania orientacji przestrzennej. Egzamin praktyczny

Kompetencje społeczne (max. 10) Sposób pomiaru

Potrafi współdziałać i pracować z drugą osobę (para ćwiczeniowa), przyjmując różne role (nauczyciel, niewidomy) Ocena pracy zespołowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska, Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 30h

Przygotowanie się do egzaminu 30h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30h

Inne formy 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Pełny opis:

WYKŁAD LICZBA GODZIN ĆWICZENIA …. LICZBA GODZIN

1. Rola i wykorzystywanie zmysłów w orientacji

i poruszaniu się osób z dysfunkcją wzroku. Definicje stosowane w orientacji przestrzennej.

2. Sposoby poruszania się osób z dysfunkcją wzroku (widzący przewodnik, długa laska, pies przewodnik, pomoce elektroniczne)

3. Historia orientacji przestrzennej w Polsce i na świecie

4. Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku

5. Zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się dzieci niewidomych i słabowidzących w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, w otoczeniu kontrolowanym.

6. Podstawowe zasady i techniki poruszania się z długa laską

3h

2h

1h

2h

2h 1. Techniki i umiejętności poruszania się z przewodnikiem (nauczanie osoby z dysfunkcją wzroku jak i osób z jej otoczenia): właściwy chwyt i ustawianie się w stosunku do przewodnika, technika pokonywania wąskich przejść, techniki zmiany stron, techniki wykonywania zwrotów, techniki przechodzenia przez drzwi, techniki poruszania się po schodach, podchodzenie do krzesła, siadanie oraz sposoby przyjmowania i odmawiania pomocy.

2. Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu orientowania się w przestrzeni, m.in. posługiwanie się technikami ochronnymi, sposoby systematycznego poznawania nowego otoczenia, technika trailingu oraz wykorzystywanie zmysłów w celu określenia pozycji w przestrzeni.

3. Wstępne umiejętności związane z poruszaniem się przy pomocy długiej białej laski: budowa, rodzaje i funkcje długiej laski, podstawowe zasady efektywnego korzystania z długiej laski, zagadnienia związane z rozwijaniem orientacji

w przestrzeni z wykorzystaniem techniki dotykowej.

12h

4h

4h

Literatura:

Domańska, K. (2014). Pies przewodnik osoby niewidomej. Szkoła Specjalna, nr 5, s. 344-350

Kwapisz, J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, Warszawa: WSiP.

Kuczyńska – Kwapisz J. (red). (2001). Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku – droga do niezależności. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: Wyd. BON UW.

Miler-Zdanowska, K. (2015). Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej

i samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, s.289-306

Olczyk, M. (2014). Zasady opracowania barwnych map dotykowych dla osób niewidomych

i słabowidzących. Polski Przegląd Kartograficzny TOM 46, nr 4

Paplińska M. (2002). Nauczanie orientacji przestrzennej oraz bezpiecznego

i samodzielnego poruszania się niewidomych dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna nr 5

Literatura uzupełniająca:

Pilarska-Detari, S. (2014). Kandydat na właściciela psa przednika-wymagania w stosunku do zainteresowanych. Właściciel psa przewodnika na zajęciach z orientacji przestrzennej – specyfika pracy. W: Osoby niewidome poruszające się z psami przewodnikami – jak je wspierać. Warszawa: Fundacja Pies Przewodnik

Talukder, A. (2015). Wykorzystanie wrażeń słuchowych w rozwoju orientacji przestrzennej. Laski 1-2.

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.),Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo: APS. s. 259–288

Więckowska E. (2015). Jak niewidomy poznaje przestrzeń geograficzną. Laski 1-2

Wszystko o psie przewodniku. Fundacja Vis Maior

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.