Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-POR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student powinien:

wymienić i wyjaśnić cele poradnictwa psychologicznego;

scharakteryzować czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu psychicznemu;

scharakteryzować etapy procesu poradniczego;

wyjaśnić różnice pomiędzy poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową a psychoterapią;

Umiejętności

diagnozować problemy osób zgłaszających się po pomoc;

tworzyć warunki sprzyjające rozwiązaniu problemu;

opracowywać nowe sposoby rozwiązania problemu;

udzielać pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi;

Kompetencje społeczne

mieć świadomość własnych możliwości i ograniczeń w pracy z człowiekiem doświadczającym kryzysu rozwojowego;

postępować zgodnie z zasadami etyki;

mieć świadomość znaczenia relacji interpersonalnej w kontakcie z drugim człowiekiem;

Sposób pomiaru

egzamin pisemny w formie testu wiadomości

ocena: wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć, analizy studium przypadku, odgrywania ról

samoocena, ocena przez kolegów i nauczyciela

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała, Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Jan Czabała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała, Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Jan Czabała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała, Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Jan Czabała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.