Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PKE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:
Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna modele zdrowia; zna czynniki warunkujące zdrowie; wie czym jest zdrowie psychiczne, zna psychologiczne problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną, potrafi wymienić i scharakteryzować psychologiczne metody diagnozy problemów związanych ze zdrowiem, chorobą, niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym, potrafi wymienić uwarunkowania problemów klinicznych w poszczególnych okresach rozwoju dzieci i młodzieży, zna wybrane zaburzenia emocjonalne, zaburzenia komunikacji, zaburzenia rozwojowe,

zaburzenia odżywiania, zaburzenia nawyków oraz zaburzenia zachowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Pojęcie psychologii klinicznej. Pojęcie zdrowia i choroby. Poglądy dotyczące zdrowia psychicznego. Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny). Metody stosowane w psychologii klinicznej. Diagnoza w psychologii klinicznej. Norma w psychologii klinicznej, koncepcje normy. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy. Problem stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Sposoby i style radzenia sobie ze stresem. Zaburzenia zagrażające zdrowiu – uzależnienia. Zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychosomatyczne. Czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy (działające przed urodzeniem i po urodzeniu – niedobory, intoksykacje, zakażenia, zaburzenia genetyczne, urazy mechaniczne) oraz skutki uszkodzenia.

Literatura:

Carson R.C. Butcher J.N. Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Kendall P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP.

Rola, J. (2001). Depresja u dzieci, Kraków: Wyd.”Impuls”.

Sęk, H. (red) (2005). Psychologia kliniczna. Tom 1, 2. Warszawa: PWN

Wolańczyk, T., Kolender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 35 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Pojęcie psychologii klinicznej. Pojęcie zdrowia i choroby. Poglądy dotyczące zdrowia psychicznego. Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny). Metody stosowane w psychologii klinicznej. Diagnoza w psychologii klinicznej. Norma w psychologii klinicznej, koncepcje normy. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy. Problem stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Sposoby i style radzenia sobie ze stresem. Zaburzenia zagrażające zdrowiu – uzależnienia. Zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychosomatyczne. Czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy (działające przed urodzeniem i po urodzeniu – niedobory, intoksykacje, zakażenia, zaburzenia genetyczne, urazy mechaniczne) oraz skutki uszkodzenia

Literatura:

Carson R.C. Butcher J.N. Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Kendall P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP.

Rola, J. (2001). Depresja u dzieci, Kraków: Wyd.”Impuls”.

Sęk, H. (red) (2005). Psychologia kliniczna. Tom 1, 2. Warszawa: PWN

Wolańczyk, T., Kolender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 35 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Pojęcie psychologii klinicznej. Pojęcie zdrowia i choroby. Poglądy dotyczące zdrowia psychicznego. Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny). Metody stosowane w psychologii klinicznej. Diagnoza w psychologii klinicznej. Norma w psychologii klinicznej, koncepcje normy. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy. Problem stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Sposoby i style radzenia sobie ze stresem. Zaburzenia zagrażające zdrowiu – uzależnienia. Zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychosomatyczne. Czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy (działające przed urodzeniem i po urodzeniu – niedobory, intoksykacje, zakażenia, zaburzenia genetyczne, urazy mechaniczne) oraz skutki uszkodzenia.

Literatura:

Carson R.C. Butcher J.N. Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Kendall P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP.

Rola, J. (2001). Depresja u dzieci, Kraków: Wyd.I mpuls.

Sęk, H. (red) (2005). Psychologia kliniczna. Tom 1, 2. Warszawa: PWN

Wolańczyk, T., Kolender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 35 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, problemowe, dyskusja.

Pełny opis:

Pojęcie psychologii klinicznej. Pojęcie zdrowia i choroby. Poglądy dotyczące zdrowia psychicznego. Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny). Metody stosowane w psychologii klinicznej. Diagnoza w psychologii klinicznej. Norma w psychologii klinicznej, koncepcje normy. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy. Problem stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Sposoby i style radzenia sobie ze stresem. Zaburzenia zagrażające zdrowiu – uzależnienia. Zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychosomatyczne. Czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy (działające przed urodzeniem i po urodzeniu – niedobory, intoksykacje, zakażenia, zaburzenia genetyczne, urazy mechaniczne) oraz skutki uszkodzenia.

Literatura:

Carson R.C. Butcher J.N. Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Kendall P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP.

Rola, J. (2001). Depresja u dzieci, Kraków: Wyd.”Impuls”.

Sęk, H. (red) (2005). Psychologia kliniczna. Tom 1, 2. Warszawa: PWN

Wolańczyk, T., Kolender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 35 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.