Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przesłuchanie dzieci-ofiar i świadków przestępstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PDO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przesłuchanie dzieci-ofiar i świadków przestępstw
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH OCENA

1. Wiedza (max. 10) Sposób pomiaru

K_W05 słuchacz zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej dzieci Test wiadomości

K_W16 zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi i młodzieżą Test wiadomości

K_W08 zna specyfikę kontaktu z dzieckiem i podstawowe zasady związane z procesem jego diagnozy Test wiadomości

2. Umiejętności Sposób pomiaru

K_U02 potrafi zaplanować przebieg badania diagnostycznego dobierając odpowiednie narzędzia, biorąc pod uwagę wiek dziecka, poziom rozwoju mowy, rozwój psychomotoryczny, postawę wobec badania, zgłaszany problem Ocena wypowiedzi ustnej na zajęciach.

K_U10 potrafi opracować i zinterpretować wyniki przeprowadzonych osobiście badań diagnostycznych Ocena wypowiedzi ustnej na zajęciach

3. Kompetencje społeczne (max. 10) Sposób pomiaru

K_K05 dostrzega problemy etyczne w pracy

diagnostycznej oraz dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie diagnostycznym Ocena wypowiedzi ustnej na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD LICZBA GODZIN ĆWICZENIA LICZBA GODZIN

Przesłuchanie jako specyficzna forma interakcji

Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem sprawy. Podstawowe przepisy kpk regulujące procedurę przesłuchania małoletnich – możliwości ochrony dziecka w postępowaniu karnym. Procedury i standardy przesłuchań dzieci w różnym wieku

ĆWICZENIA LICZBA GODZIN

Możliwości przygotowania dziecka do udziału w przesłuchaniu jego i rodziny

Psychologiczne aspekty oceny relacji dziecka

5

Techniki nawiązywania kontaktu z dzieckiem, zasady zadawania pytań

Teorie psychologicznej wiarygodności wypowiedzi.

Rola biegłego psychologa w procedurze przesłuchania

5

5 Możliwości przygotowania dziecka do udziału w przesłuchaniu jego i rodziny

Psychologiczne aspekty oceny relacji dziecka

5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Budzyńska A. (2008) Jak przesłuchiwać dziecko. Poradnik dla profesjonalistów uczestniczących w przesłuchaniu małoletnich świadków, Warszawa, FDN

Kwiatkowska-Darul V. (2007), Przesłuchanie małoletnich świadków w procesie karnym, Toruń, Dom Organizatora

Wesołowska A. (2007) Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku postepowania sadowego, w Dziecko krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, Nr 20 Warszawa, FDN

Sajkowska M. (2007). Przyjazne przesłuchanie dziecka Warszawa, FDN

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Maria Abramczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.