Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Orientacja przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ORP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Orientacja przestrzenna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student zna przebieg kształtowania się: orientacji w otoczeniu i precyzyjnego porozumiewania się: od wytyczania kierunków i położenia obiektów względem siebie, drugiej osoby i przyjętego układu odniesienia, poprzez odnajdowanie informacji na kartce papieru do posługiwania się uproszczonymi rysunkami

Umiejętności (max. 10)

Student wykazuje się umiejętnościami planowania i realizowania treści kształcenia w każdym z wymienionych zakresów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej dzieci

Student ustala co dzieci wiedzą i potrafią, a potem dostosowuje zakres i metody kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych do kompetencji dzieci i kieruje procesem uczenia się tak, aby opanowały to, co przewidziano dla ich etapu edukacyjnego

Student potrafi umiejętnie rozszerzać treści kształcenia w każdym z wymienionych zakresów wspomagania rozwoju i edukacji matematycznej małych uczniów

Kompetencje społeczne (max. 10)

Student właściwe kieruje procesem uczenia się dzieci: organizuje im sytuacji zadaniowe i wspiera ich w dążeniu do ich rozwiązania

Student właściwe traktuje dzieci podczas naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań

Student przejawia właściwy stosunek do dziecka, gdy ma kłopoty ze spełnieniem oczekiwań, wspomaganie go w dążeniu do rozwiązania zadania

(Zgodnie z klasyfikacją W. Okonia) metody podające: objaśnienie, opis, dyskusja, rozmowa; metody waloryzacyjne: pokaz, przykład; metody praktycze: ćwiczenia, stawianych zadań; metody problemowe: metoda gier i zabaw dydaktycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.