Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MTU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

FORMA ZALICZENIA:

praca w grupach (opracowanie gry matematycznej; opracowanie przykładowych ćwiczeń do pracy z uczniem z grupy ryzyka dysleksji lub z diagnozą dysleksji rozwojowej - wybrany aspekt).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Definicje pojęcia: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Cel oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych. Zadania i obowiązki specjalisty terapii pedagogicznej.

Analiza poszczególnych aspektów postępowania terapeutycznego (aspekt psychoterapeutyczny, aspekt psychokorekcyjny, aspekt psychodydaktyczny, aspekt ogólnorozwojowy) i ich znaczenie dla efektów terapii.

Fazy postępowania terapeutycznego. Etapy pracy terapeutycznej.

Wyznaczanie kierunków oddziaływań terapeutycznych na podstawie dokonanej analizy wyników diagnozy (opinia poradni) oraz analizy wytworów pisemnych dziecka. Zasady programowania jednostki metodycznej.

Analiza wybranych metod terapii pedagogicznej (m.in. sztuka konstruowania gier wg Gruszczyk-Kolczyńskiej; metoda 18. struktur wyrazowych; metoda B. Zakrzewskiej; Inteligencja wieloraka w nauczaniu ortografii).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. (2005). Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Gdańsk: Harmonia.

2. Bogdanowicz, M., Adryjanek, A. (2005). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów.Gdynia: OPERON.

3. Czajkowska, I., Herda, K. (1989). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSIP.

4. Gmosińska, D., Woźniak V. (2012). Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

5. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP

6. Kujawa, E., Kurzyna, M. (1996). Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. Warszawa: WSiP.

7. Zakrzewska, B. (2005). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa: WSiP.

8. Zakrzewska, B. (2008) 3.2.1.0... Czytanie treningowe. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jastrząb, J., Baczewska, D. (2011). Pedagogika Toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec Terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2. Grabałowska, K., Jastrząb J., Mickiewicz J, Wojak M. (2005). Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń: TNOiK.

3. Studnicka, J. (2007). Ortograffiti. Gdynia: Operon.

Metody i kryteria oceniania:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

PC1_KS_W03 Definiuje podstawowe pojęcia dotyczące metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

PC1_KS_W06 Opisuje etapy pracy terapeutycznej oraz wymienia zasady programowania działań diagnostycznych i terapeutycznych

PC2_KS_W02 Zna poszerzoną i usystematyzowaną terminologię dotyczącą omawianych metod pracy z uczniem z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania

PC2_KS_W02 Zna założenia teoretyczne i specyfikę pracy omawianych metod pracy z uczniem z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia

PC2_KS_U02 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia wybranymi metodami pracy z uczniem z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia

PC2_KS_K01 Utożsamia się z wartościami i celami doboru metod terapii do potrzeb ucznia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

FORMA ZALICZENIA:

praca w grupach (opracowanie gry matematycznej; opracowanie przykładowych ćwiczeń do pracy z uczniem z grupy ryzyka dysleksji lub z diagnozą dysleksji rozwojowej - wybrany aspekt).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Definicje pojęcia: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Cel oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych. Zadania i obowiązki specjalisty terapii pedagogicznej.

Analiza poszczególnych aspektów postępowania terapeutycznego (aspekt psychoterapeutyczny, aspekt psychokorekcyjny, aspekt psychodydaktyczny, aspekt ogólnorozwojowy) i ich znaczenie dla efektów terapii.

Fazy postępowania terapeutycznego. Etapy pracy terapeutycznej.

Wyznaczanie kierunków oddziaływań terapeutycznych na podstawie dokonanej analizy wyników diagnozy (opinia poradni) oraz analizy wytworów pisemnych dziecka. Zasady programowania jednostki metodycznej.

Analiza wybranych metod terapii pedagogicznej (m.in. sztuka konstruowania gier wg Gruszczyk-Kolczyńskiej; metoda 18. struktur wyrazowych; metoda B. Zakrzewskiej; Inteligencja wieloraka w nauczaniu ortografii).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. (2005). Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Gdańsk: Harmonia.

2. Bogdanowicz, M., Adryjanek, A. (2005). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów.Gdynia: OPERON.

3. Czajkowska, I., Herda, K. (1989). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSIP.

4. Gmosińska, D., Woźniak V. (2012). Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

5. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP

6. Kujawa, E., Kurzyna, M. (1996). Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. Warszawa: WSiP.

7. Zakrzewska, B. (2005). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa: WSiP.

8. Zakrzewska, B. (2008) 3.2.1.0... Czytanie treningowe. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jastrząb, J., Baczewska, D. (2011). Pedagogika Toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec Terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2. Grabałowska, K., Jastrząb J., Mickiewicz J, Wojak M. (2005). Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń: TNOiK.

3. Studnicka, J. (2007). Ortograffiti. Gdynia: Operon.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury ( 30h.)

Przygotowanie się do egzaminu ( 30h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy (25 h.)

ECTS: 4 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

FORMA ZALICZENIA:

praca w grupach (opracowanie gry matematycznej; opracowanie przykładowych ćwiczeń do pracy z uczniem z grupy ryzyka dysleksji lub z diagnozą dysleksji rozwojowej - wybrany aspekt).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Definicje pojęcia: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Cel oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych. Zadania i obowiązki specjalisty terapii pedagogicznej.

Analiza poszczególnych aspektów postępowania terapeutycznego (aspekt psychoterapeutyczny, aspekt psychokorekcyjny, aspekt psychodydaktyczny, aspekt ogólnorozwojowy) i ich znaczenie dla efektów terapii.

Fazy postępowania terapeutycznego. Etapy pracy terapeutycznej.

Wyznaczanie kierunków oddziaływań terapeutycznych na podstawie dokonanej analizy wyników diagnozy (opinia poradni) oraz analizy wytworów pisemnych dziecka. Zasady programowania jednostki metodycznej.

Analiza wybranych metod terapii pedagogicznej (m.in. sztuka konstruowania gier wg Gruszczyk-Kolczyńskiej; metoda 18. struktur wyrazowych; metoda B. Zakrzewskiej; Inteligencja wieloraka w nauczaniu ortografii).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. (2005). Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Gdańsk: Harmonia.

2. Bogdanowicz, M., Adryjanek, A. (2005). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów.Gdynia: OPERON.

3. Czajkowska, I., Herda, K. (1989). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSIP.

4. Gmosińska, D., Woźniak V. (2012). Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

5. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP

6. Kujawa, E., Kurzyna, M. (1996). Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. Warszawa: WSiP.

7. Zakrzewska, B. (2005). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa: WSiP.

8. Zakrzewska, B. (2008) 3.2.1.0... Czytanie treningowe. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jastrząb, J., Baczewska, D. (2011). Pedagogika Toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec Terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2. Grabałowska, K., Jastrząb J., Mickiewicz J, Wojak M. (2005). Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń: TNOiK.

3. Studnicka, J. (2007). Ortograffiti. Gdynia: Operon.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15 h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury ( 30h.)

Przygotowanie się do egzaminu ( 30h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy (25 h.)

ECTS: 4 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk, Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.