Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody terapii osób z autyzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MTA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody terapii osób z autyzmem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna wybrane metody terapii osób z autyzmem; zna zasady doboru metod terapii do indywidualnych potrzeb osoby z autyzmem; potrafi dokonać krytycznej analizy metod terapii; prezentuje postawę zaangażowaną w projektowanie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób z autyzmem; potrafi określić normy etyczne w prowadzeniu procesu terapii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Monika Rupińska, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja, metoda ćwiczebna

Pełny opis:

Dyrektywne i niedyrektywne metody pracy z uczniem z autyzmem – Terapia Behawioralna (I. Lovaas, C.B. Ferster), Stosowana Analiza Zachowania (ABA), Program TEACCH, Terapia RDI – Metoda Rozwoju Relacji, Metoda Opcji, Holding, Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Psychoterapia Indywidualna, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), inne metody uzupełniające (Trening uwagi słuchowej Tomatis, Trening słuchowy Johansen, Terapia SI, Logorytmika, Dogoterapia, Arteterapia, Muzykoterapia).

Literatura:

1. Lovaas J., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa 1993.

2. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, Wyd. Impuls.

3. Pisula E., Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.

4. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.

5. Schopler E., Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, Gdańsk 1995.

6. Kossewska J. (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.

2. Olechnowicz H, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa 2004.

3. Striefel S., Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk 2002.

4. Kruk-Lasocka J., Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.

5. Błeszyński J. (red. nauk.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, wyd. II zmienione.

6. Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 25h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 10 h

Samodzielne prace: – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja, metoda ćwiczebna

Pełny opis:

Dyrektywne i niedyrektywne metody pracy z uczniem z autyzmem – Terapia Behawioralna (I. Lovaas, C.B. Ferster), Stosowana Analiza Zachowania (ABA), Program TEACCH, Terapia RDI – Metoda Rozwoju Relacji, Metoda Opcji, Holding, Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Psychoterapia Indywidualna, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), inne metody uzupełniające (Trening uwagi słuchowej Tomatis, Trening słuchowy Johansen, Terapia SI, Logorytmika, Dogoterapia, Arteterapia, Muzykoterapia).

Literatura:

1. Lovaas J., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa 1993.

2. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, Wyd. Impuls.

3. Pisula E., Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.

4. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.

5. Schopler E., Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, Gdańsk 1995.

6. Kossewska J. (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.

2. Olechnowicz H, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa 2004.

3. Striefel S., Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk 2002.

4. Kruk-Lasocka J., Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.

5. Błeszyński J. (red. nauk.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, wyd. II zmienione.

6. Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 25h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 10 h

Samodzielne prace: – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja, metoda ćwiczebna

Pełny opis:

Dyrektywne i niedyrektywne metody pracy z uczniem z autyzmem – Terapia Behawioralna (I. Lovaas, C.B. Ferster), Stosowana Analiza

Zachowania (ABA), Program TEACCH, Terapia RDI – Metoda Rozwoju Relacji, Metoda Opcji, Holding, Program Aktywności Knill, Metoda

Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Psychoterapia Indywidualna, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa, Trening

Umiejętności Społecznych (TUS), inne metody uzupełniające (Trening uwagi słuchowej Tomatis, Trening słuchowy Johansen, Terapia SI,

Logorytmika, Dogoterapia, Arteterapia, Muzykoterapia).

Literatura:

1. Lovaas J., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa 1993.

2. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, Wyd. Impuls.

3. Pisula E., Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.

4. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.

5. Schopler E., Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, Gdańsk 1995.

6. Kossewska J. (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza

IMPULS, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom

Autystycznym, Gdańsk 1995.

2. Olechnowicz H, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa 2004.

3. Striefel S., Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk 2002.

4. Kruk-Lasocka J., Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Edukacji, Wrocław 2003.

5. Błeszyński J. (red. nauk.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, wyd. II

zmienione.

6. Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki

Specjalnej, Warszawa 2003.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 25h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 10 h

Samodzielne prace: – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja, metoda ćwiczebna

Pełny opis:

Dyrektywne i niedyrektywne metody pracy z uczniem z autyzmem – Terapia Behawioralna (I. Lovaas, C.B. Ferster), Stosowana Analiza Zachowania (ABA), Program TEACCH, Terapia RDI – Metoda Rozwoju Relacji, Metoda Opcji, Holding, Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Psychoterapia Indywidualna, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), inne metody uzupełniające (Trening uwagi słuchowej Tomatis, Trening słuchowy Johansen, Terapia SI, Logorytmika, Dogoterapia, Arteterapia, Muzykoterapia).

Literatura:

. Lovaas J., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa 1993.

2. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, Wyd. Impuls.

3. Pisula E., Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.

4. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.

5. Schopler E., Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, Gdańsk 1995.

6. Kossewska J. (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.

2. Olechnowicz H, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa 2004.

3. Striefel S., Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk 2002.

4. Kruk-Lasocka J., Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.

5. Błeszyński J. (red. nauk.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, wyd. II zmienione.

6. Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 25h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 10 h

Samodzielne prace: – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Anna Waligórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.