Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć plastycznych i technicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MPT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć plastycznych i technicznych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

-wie, jakie zadania wynikają z programu edukacji plastycznej i technicznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

-zna podstawowe cechy (cele, metody, formy) zajęć plastycznych i technicznych prowadzonych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Umiejętności

podaje przykłady różnych form aktywności

plastycznej i technicznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kompetencje społeczne

ma świadomość konieczności doskonalenia własnych umiejętności plastycznych i technicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

odpowiedzi na pytania erudycyjne

odpowiedzi na pytania, podawanie przykładów

prowadzenie ćwiczeń w czasie zajęć

wypowiedzi słuchaczy w czasie ćwiczeń, podawanie przykładów różnych zachowań językowych

Pełny opis:

TREŚCI

• Założenia edukacji plastycznej w kształceniu zintegrowanym wynikające z nowej podstawy programowej

• Elementy metodyki kształcenia plastycznego dzieci

• Formy aktywności plastycznej w edukacji wczesnoszkolnej

• Techniki plastyczne i możliwości materiałowe

• Środki dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu plastycznym dzieci

• Analiza rysunków pod kątem treści i środków wyrazu

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Daszyńska M.: Malarskie techniki dekoracyjne. WSiP, Warszawa 1992

Daszyńska M.: Papieroplastyka. WSiP, Warszawa 1993

Daszyńska M.: Rzeźby z papieru. WSiP, Warszawa 1997

Daszyńska M.: Techniki graficzne powielane i odbijane, Warszawa 1992, WSiP

Kwiatkowski G., Arteterapia, Lublin 1991

Lewicka J., 100 technik plastycznych, Wrocław 1974

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, red. Popek S., Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, Warszawa 1990

Piszczek M., Terapia zabawą terapia przez sztukę, Warszawa 2002

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 40g

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

odpowiedzi na pytania erudycyjne

odpowiedzi na pytania, podawanie przykładów

prowadzenie ćwiczeń w czasie zajęć

Pełny opis:

-Założenia edukacji plastycznej w kształceniu zintegrowanym wynikające z nowej podstawy programowej

-Elementy metodyki kształcenia plastycznego dzieci

-Formy aktywności plastycznej w edukacji wczesnoszkolnej

-Techniki plastyczne i możliwości materiałowe

-Środki dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu plastycznym dzieci

-Analiza rysunków pod kątem treści i środków wyrazu

Literatura:

Daszyńska M.: Malarskie techniki dekoracyjne. WSiP, Warszawa 1992

Daszyńska M.: Papieroplastyka. WSiP, Warszawa 1993

Daszyńska M.: Rzeźby z papieru. WSiP, Warszawa 1997

Daszyńska M.: Techniki graficzne powielane i odbijane, Warszawa 1992, WSiP

Kwiatkowski G., Arteterapia, Lublin 1991

Lewicka J., 100 technik plastycznych, Wrocław 1974

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, red. Popek S., Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, Warszawa 1990

Piszczek M., Terapia zabawą terapia przez sztukę, Warszawa 2002

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 40g

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Maria Kiesner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.