Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dostrzeganie i korzystanie z regularności systemu pozycyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-LSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dostrzeganie i korzystanie z regularności systemu pozycyjnego
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student

- Zna założenia, cele , organizację nauczycielskiej diagnozy w zakresie liczenia , dostrzegania i korzystania z regularności systemu pozycyjnego a także wie jak kształtować umiejętności liczenia u dzieci

- Posiada wiedzę dotyczącą procedur stosowanych w badaniach przesiewowych i eksperymencie diagnostycznym w zakresie liczenia z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych dzieci

- Ma wiedzę konieczną do ustalania kompetencji w zakresie liczenia i zna metody diagnozowania dziecięcego liczenia

- Potrafi zorganizować i przeprowadzić nauczycielską diagnozę w zakresie liczenia w możliwie szerokim zakresie

- Umie przeprowadzić badania przesiewowe i eksperyment diagnostyczny z liczenia z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych i w oparciu o serie scenariuszy zadań

- Potrafi zinterpretować wyniki badań diagnostycznych, wyciągnąć wnioski i zapisać wyniki

Pełny opis:

Wykład

Procedury diagnostyczne stosowane w ustalaniu uzdolnień matematycznych dzieci w badaniach przesiewowych i w eksperymencie diagnostycznym w zakresie liczenia

Ćwiczenia

1.Sposoby ustalania wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie liczenia w pierwszym segmencie nauczycielskiej diagnozy na podstawie ćwiczeń wprowadzajacych

2.Wnioskowanie o uzdolnieniach matematycznych dzieci w zakresie liczenia w oparciu o serie scenariuszy zadań z pierwszego segmentu diagnozy i typowanie dzieci do ( drugiego segmentu diagnozy) eksperymentu diagnostycznego

3. Badania indywidualne ( drugi segment diagnozy) dzieci w zakresie liczenia mające na celu wnioskowanie o ich uzdolnieniach matematycznych

4.Zabawy, gry i zadania edukacyjne dla dzieci uzdolnionych matematycznie w zakresie: rozszerzania zakresu liczenia,dostrzegania systemu dziesiątkowego, piątkowego itp. ustalania miejsca wybranej liczby w szeregu

5. Prezentacja multimedialna obejmująca nauczycielską diagnozę z zakresu liczenia ( oba segmenty) i przedstawiajaca różnorodne zabawy, zajęcia, gry oraz sytuacje edukacyjne realizowane z dziećmi uzdolnionymi matematycznie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gruszczyk – Kolczyńska E ., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski , Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013

2. Gruszczyk – Kolczyńska ( red.) O dzieciach matematycznie uzdolnionych . Książka dla rodziców i nauczycieli, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

1. Gruszczyk – Kolczyńska E( red. ) Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wyd. Edukacja Polska, Warszawa 2009 rozdz.7

Efekty uczenia się:

Student

- Zna założenia, cele , organizację nauczycielskiej diagnozy w zakresie liczenia , dostrzegania i korzystania z regularności systemu pozycyjnego a także wie jak kształtować umiejętności liczenia u dzieci

- Posiada wiedzę dotyczącą procedur stosowanych w badaniach przesiewowych i eksperymencie diagnostycznym w zakresie liczenia z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych dzieci

- Ma wiedzę konieczną do ustalania kompetencji w zakresie liczenia i zna metody diagnozowania dziecięcego liczenia

- Potrafi zorganizować i przeprowadzić nauczycielską diagnozę w zakresie liczenia w możliwie szerokim zakresie

- Umie przeprowadzić badania przesiewowe i eksperyment diagnostyczny z liczenia z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych i w oparciu o serie scenariuszy zadań

- Potrafi zinterpretować wyniki badań diagnostycznych, wyciągnąć wnioski i zapisać wyniki

Metody i kryteria oceniania:

Wykład , ćwiczenia, konwersatoria

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Ewa Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.