Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie programów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie programów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin

Sposób pomiaru

egzamin

Sposób pomiaru

egzamin

Pełny opis:

• Autorskie programy edukacyjne: wymogi ustalone w dokumentach ministerialnych

• Psychologiczne, pedagogiczne i merytoryczne zasady doboru treści kształcenia i planowania ich z perspektywą edukacyjną i możliwościami umysłowymi dziećmi 1 • Porównywanie autorskich programów edukacyjnych: mocne i słabe strony

• Konstruowanie autorskiego programu (wersja minimum i wersja rozszerzona) wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej dla dzieci

• Sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH OCENA

Wiedza (max. 10) Sposób pomiaru

1. Student orientuje się w autorskich programach edukacyjnych: wymogi ustalone w dokumentach ministerialnych egzamin

2. Student orientuje się w psychologicznych, pedagogicznych i merytorycznych zasady doboru treści kształcenia i planowania ich z perspektywą edukacyjną i możliwościami umysłowymi dziećmi

3. Student porównuje autorskie programy edukacyjne: ich mocne i słabe strony

Umiejętności (max. 10) Sposób pomiaru

1. Student opracowuje autorski program edukacyjny dla starszych przedszkolaków lub małych uczniów z edukacji matematycznej egzamin

2 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę gotowych programów edukacyjnych

3 Student konstruuje autorski program (wersja minimum i wersja rozszerzona) wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej dla dzieci

Kompetencje społeczne (max. 10) Sposób pomiaru

1. Student rozumie konieczność ponoszenia odpowiedzialności za autorski program edukacyjny egzamin

2. Student rozumienie obowiązek sprawdzenia skuteczności edukacyjnej autorskiego programu, nim się go udostępni do szerszego stosowania

Metody i kryteria oceniania:

Wykład połączny z pokazem, dyskusja, prezentacja własnego programu i udział w krytycznej analizie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

WYKŁAD LICZBA GODZIN ĆWICZENIA I KONWERSATORIA LICZBA GODZIN

Planowanie działalności pedagogicznej według reguł obowiązująych od czasu wprowadzenia podstaw programowych i autorskich programów edukacyjnych. Specyfika konstruowania autorskich programów w zakresie wspomaganie rozwoju umysłowwego dzieci oraz ich edukacji matematycznej. Problem dopasowania programu do możliwości umysłowych dzieci z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci w zakresie edukacji patematycznej.Problem ciągłości edukacyjnej. 1. 1. Analiza dokumentów regulujących konstruowanie programów edukacyjnych

2. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresach koniecznych do kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych w przedszkolu, w klasie I, w klasie II i III. Ustalenie celów i zakresu treści kształcenia

3. Kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych: poziom edukacji przedszkolnej, poziom klasy I, poziom klasy II i poziom klasy III . Ustalanie celów i treści kształcenia z uwzględnieniem modeli pedagogicznych.

4. Analiza gotowych programów z perspektywy wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i z perspektywy ciągłości kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych

5. Omówienie pracy studenta – samodzielne opracowanie programu edukacji matematycznej dla uczniów klasy II. 5

Literatura:

Literatura obowiązkowa

a) E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo CEBP 24.12 , Kraków 2014, rozdział 4.

b) Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia oraz opisy zajęć z dziećmi, re. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014, rozdział 4

c) O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012, część 3, rozdziały 1, 2, 8.

d) Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009, rozdziały 2

e) Publikacje dostępne na stronach ORE, dotyczące konstruowania programów autorskich

f) Wzorcowe pogramy edukacyjne dostępne na stronach ORE

Literatura zalecana:

a) Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009, rozdziały 3 i 4

b) Autorski program wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną: ostatni rok wychowania przedszkolnego i pierwszy rok nauki szkolnej opracowany przez E. Gruszczyk-Kolczyńskiej przy pomocy E. Zielińskiej, maszynopis

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 6g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 15g

Przygotowanie się do egzaminu 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.