Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencje kryzysowe w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-IWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencje kryzysowe w szkole
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:
Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz umie opisać różne problemy zagrażające zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży szkolnej

zna zasady pomocy psychologicznej w sytuacji rozpoznania problemu.

Umiejętnośc

potrafi decydować o podjęciu właściwych działań interwencyjnych po stwierdzeniu występowania problemu w adaptacji psychospołecznej w szkole

potrafi opracować plan działań interwencyjnych w sytuacjach problemowych i wprowadzić go w życie

potrafi zaoferować pomoc rodzinie i nauczycielom dziecka z problemem

Kompetencje społeczne (max. 10)

kieruje się kodeksem etycznym psychologa w trakcie formułowania programów interwencyjnych i profilaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 10

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Witold Pawliczuk, Anna Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Praca pisemna

Ocena wypowiedzi ustnej

Ocena wypowiedzi ustnej na zajęciach

Pełny opis:

Przemoc i agresja między uczniami – analiza zjawiska, koncepcje teoretyczne

Interwencja w szkole, a prawo

Struktura interwencji i jej planowanie

LICZBA GODZIN: 15h

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa:

Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Dan Olweus; J. Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007

Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje. Skuteczne strategie dla szkół; Susan .M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Strategie interwencji kryzysowej; R.K. James, B. E. Gilliland, PARPA Wydawnictwo Edukacyjne, 2009

Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi; J. L. Herman, GWP, 2006.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 10g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pawliczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.