Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gotowość dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-GDZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gotowość dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student wie, na czym polega gotowość dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły

Student zna sposoby oceny gotowości dziecka do żłobka, przedszkola, szkoły

umiejętności

Student potrafi ocenić gotowość dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły

Student potrafi przeprowadzić rzetelną diagnozę poziomu rozwoju psychoruchowego małego dziecka

Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę przeprowadzenia rzetelnej diagnozy dziecka na użytek kształcenia w żłobku, przedszkolu i szkole

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena aktywności podczas zajęć

Ocena pracy w grupach

Pełny opis:

WYKŁAD LICZBA GODZIN ĆWICZENIA LICZBA GODZIN

Więź osobowa opiekunów z dzieckiem, konsekwencje jakości przywiązania dla funkcjonowania dziecka 2 Diagnozowanie więzi osobowej 2

Świadomość własnej odrębności a gotowość do żłobka, przedszkola i szkoły 2 Ocena czynników sprzyjających kształtowaniu się poczucia własnej odrębności 2

Znaczenie komunikowania się z otoczeniem na gotowość dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły 2 Zaspokajanie potrzeby autonomii i niezależności w grupie, 2

Możliwości diagnozy gotowości dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły 2 Opracowanie arkusza diagnostycznego sprawdzajacego gotowość dzieci do funkcjonowania w grupie żłobkowej 2

Programy adaptacyjne w żłobku, przedszkolu i szkole 1 Autorski program adaptacyjny 2

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Brazelton T., Sparrow J., Rozwój dziecka 0-3, GWP, Sopot 2013

Kendall P., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Gdańsk 2004

Kmita G., Kaczmarek T. (red.), Wczesna interwencja, miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, Wyd. Emu, Warszawa 2004

Mikler-Chwastek A., Co dzień bardziej samodzielne, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 2013

Mikler-Chwastek A., Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci, Wyd. Difin, Warszawa 2013

Ogrodzińska T. (red.), Małe dziecko – znaczenie wczesnej edukacji, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa 2000

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem, WSiP, Warszawa 1997

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 70g

Przygotowanie się do egzaminu 60g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.