Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozoficzne podstawy coachingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-FPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne podstawy coachingu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: studium coachingu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Życie jako projekt aksjologiczny.

Kategoria sensu życia, autentyczności i samorealizacji jednostki w ujęciu filozoficznym.

Sytuacje graniczne i aporie egzystencjalne a rozwój filozoficznej samoświadomości człowieka.

Życie szczęśliwe, życie spełnione a życie moralne.

Pełny opis:

Życie jako projekt aksjologiczny.

Kategoria sensu życia, autentyczności i samorealizacji jednostki w ujęciu filozoficznym.

Sytuacje graniczne i aporie egzystencjalne a rozwój filozoficznej samoświadomości człowieka.

Życie szczęśliwe, życie spełnione a życie moralne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Krokiewicz, A., Hedonizm Ary stypa i etyka Demokryta, Toruń 2013

Platon, Dialogi

Literatura uzupełniająca:

Hołówka, J., Etyka w działaniu, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozszerzona wiedza na temat filozoficznych i kulturowych podstaw coachingu

Pogłębiona wiedzę o rodzajach relacji społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach oraz współczesnych przemianach społeczno-kulturowych istotnych z punktu widzenia rozwoju potencjału osobistego człowieka

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu filozofii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy potrzeb klienta i projektowania działań praktycznych

Ma umiejętność racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społecznych oraz analizowania egzystencjalnych i kulturowych motywów i wzorów ludzkich zachowań

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie filozofii dla rozwoju jednostki i prawidłowej oceny własnych dążeń oraz ich społeczno-kulturowych uwarunkowań

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz doskonalenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

test sprawdzający wiedzę i umiejętności

Praktyki zawodowe:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 8

Przygotowanie się do zajęć, lektury 3

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska
Prowadzący grup: Anna Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Życie jako projekt aksjologiczny.

Kategoria sensu życia, autentyczności i samorealizacji jednostki w ujęciu filozoficznym.

Sytuacje graniczne i aporie egzystencjalne a rozwój filozoficznej samoświadomości człowieka.

Życie szczęśliwe, życie spełnione a życie moralne.

Pełny opis:

Życie jako projekt aksjologiczny.

Kategoria sensu życia, autentyczności i samorealizacji jednostki w ujęciu filozoficznym.

Sytuacje graniczne i aporie egzystencjalne a rozwój filozoficznej samoświadomości człowieka.

Życie szczęśliwe, życie spełnione a życie moralne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Krokiewicz, A., Hedonizm Ary stypa i etyka Demokryta, Toruń 2013

Platon, Dialogi

Literatura uzupełniająca:

Hołówka, J., Etyka w działaniu, Warszawa 2002

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 8

Przygotowanie się do zajęć, lektury 3

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.