Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy terapii SI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ESI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy terapii SI
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla stud. pod.: wsp. rozw. dzieci (0-5) w ramach pomocy - psych.-pedagog. w żłob. i przedszk.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

• zna podstawy teorii integracji sensorycznej,

• umie rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci, zwłaszcza u małych dzieci,

• rozumie ich wpływ na funkcjonowania dziecka.

umiejętności

Słuchacz umie:

• wykorzystać wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka w praktyce pedagogicznej,

• zaplanować działania o charakterze profilaktycznym pozwalające uniknąć powstawania dysfunkcji rozwojowych,

• wspomóc uczniów w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych wykorzystując zdobytą wiedzę o procesach integracji sensorycznej.

Słuchacz umie:

• wykorzystać wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka w praktyce pedagogicznej,

• zaplanować działania o charakterze profilaktycznym pozwalające uniknąć powstawania dysfunkcji rozwojowych,

• wspomóc uczniów w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych wykorzystując zdobytą wiedzę o procesach integracji sensorycznej.

Kompetencje społeczne

Słuchacz

• wyraża empatię wobec sytuacji dziecka i rodziny,

• przedstawia w komunikatywny sposób wyniki badań i plan pracy z dzieckiem,

• nawiązuje współpracę z rodzicami dziecka objętego terapią SI,

• potrafi współdziałać z innymi specjalistami w celu ustalenia planu wspierania dziecka w jego rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Marta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecność, aktywny udział w zajęciach,

Pełny opis:

Poznanie podstaw teorii integracji sensorycznej. Studenci zapoznają się z wybranymi badaniami naukowymi oraz koncepcjami zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Omówiona zostanie diagnostyka oraz przegląd obajwów zaburzeń procesów przetwarzania sensorycznego ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci. Zaprezentowane zostaną pomoce sensoryczne oraz krótkie filmy ilustrujące terapię integracji sensorycznej. Warsztat sensoryczny.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Ayres, J. (2015). Dziecko a integracja sensoryczna. Gdańsk: Harmonia

2. Maas, V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Warszawa: WSiP

2. Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa DC: 0-3 R, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Fundament s.c., 2007.

3. Fisher G., Murray E., Bundy A.: Sensory integration, Theory and practice, Philadelphia, F.A. Davis Company, 1991.

4. Kranovitz. C. (2012).Niezgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Gdańsk: Harmonia

5. Kranovitz. C. (2012).Niezgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie. Gdańsk: Harmonia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.