Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy coachingu menedżerskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ECM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy coachingu menedżerskiego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: studium coachingu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat celów, zasad i uwarunkowań praktyki coachingu menedżerskiego.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy na temat celów, zasad i uwarunkowań praktyki coachingu menedżerskiego.

Przećwiczenie podstawowych umiejętności niezbędnych w roli coacha pracującego z menedżerami oraz w roli menedżera-coacha.

Coaching menedżerski jako specjalność coachingu. Dwa podejścia do coachingu menedżerskiego: coaching dla menedżera oraz menedżer w roli coacha.

Podejście behawioralne i model GROW w praktyce menedżera-coacha. Coaching rozwoju osobistego dla kadry menedżerskiej.

Literatura:

Peltier, B. (2005). Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Poznań: Rebis.

Smółka, P. (2009, red.). Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Onepress.

Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Rebis.

Treść wykładu oraz prezentacji opracowanej na potrzeby zajęć

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna teoretyczne podstawy działań coachingowych w zakresie właściwym dla efektywnego planowania, wdrażania i ewaluowania oddziaływań menedżerskich;

ma uporządkowaną wiedzę o problemach związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem;

zna zasady rządzące psychologią małych i dużych przedsiębiorstw oraz korporacji

Umiejętności

potrafi uzyskiwać, przetwarzać i interpretować informacje na temat procesów obecnych w danej organizacji oraz specyfiki kultury tej organizacji

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania projektowanych działań menedżerskich

potrafi wybrać i zastosować właściwe dla danego typu organizacji środki i metody wspierania rozwoju kompetencji menedżerskich

Kompetencje społeczne

utożsamia się celami i zadaniami realizowanymi w coachingu menedżerskim, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań coachingowych

docenia znaczenie rozwoju kompetencji menedżerskich jednostki dla prawidłowych relacji w środowiskach zawodowych

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi biorących udział w sesji coachingowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach

Test sprawdzający wiedzę i umiejętności

Praktyki zawodowe:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska
Prowadzący grup: Paweł Smółka, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat celów, zasad i uwarunkowań praktyki coachingu menedżerskiego.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy na temat celów, zasad i uwarunkowań praktyki coachingu menedżerskiego.

Przećwiczenie podstawowych umiejętności niezbędnych w roli coacha pracującego z menedżerami oraz w roli menedżera-coacha.

Coaching menedżerski jako specjalność coachingu. Dwa podejścia do coachingu menedżerskiego: coaching dla menedżera oraz menedżer w roli coacha.

Podejście behawioralne i model GROW w praktyce menedżera-coacha. Coaching rozwoju osobistego dla kadry menedżerskiej.

Literatura:

Peltier, B. (2005). Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Poznań: Rebis.

Smółka, P. (2009, red.). Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Onepress.

Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Rebis.

Treść wykładu oraz prezentacji opracowanej na potrzeby zajęć

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 8

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.