Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DRA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drama
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

student/absolwent:

· Student zna techniki dramowe

· Student zna mechanizmy prawidłowej

komunikacji w działaniu dramowym

· Student zna środki wyrazu przynależne działaniu

dramowemu

Kompetencje społeczne

· Student doskonali umiejętności obiektywnej oceny

samorozwoju zawodowego

· Student przejmuje odpowiedzialność za efekty

swoich działań

Umiejętności

student/absolwent powinien być zdolny do:

· Student potrafi właściwie dobrać techniki

dramowe do celów terapii

· Student projektuje działanie dramowe adekwatne

do wskazanych celów

· Student ocenia poprawność adekwatność techniki

dramowej zastosowanej w określonym działaniu

arteterapeutycznym

· Student dobiera techniki dramowe do problemów i

potrzeb uczestników grupy zajęciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Ćwiczenia w grupie

Pełny opis:

ĆWICZENIA:

Procesy dramatoterapeutyczne

Techniki dramy

Arteterapia a drama

Zajęcia dramowe praktyka

Elementy projektu dramowego

LICZBA GODZIN: 11

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aichinger A. , Holl W. (2003), Psychodrama-terapia grupowa z dziećmi; Kielce, Wyd. Jedność

A Lania, Drama (w) red. B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, T.Rudowski. Arteterapia od teorii do terapii. Podręcznik akademicki. Wyd. APS.

Warszawa 2013

M.Ostolska, Drama (w) red. B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, T.Rudowski. Arteterapia od teorii do terapii. Podręcznik akademicki. Wyd.

APS. Warszawa 2013

Uzupełniająca:

Lewadowska-Kidoń,(2003) Drama w kształceniu pedagogicznym;Lublin , Wyd. Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej

Way B.(1997) Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży;Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach: wykład ćwiczenia 11g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 7g

Przygotowanie się do zaliczenia 4g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Krzysztof Błażejewski, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

·Ćwiczenia w grupie

Wprowadzenie w podstawy pracy z ciałem, słowem i gestem.

Pełny opis:

Procesy dramatoterapeutyczne

Techniki dramy

Arteterapia a drama

Zajęcia dramowe praktyka

Elementy projektu dramowego

Literatura:

Aichinger A. , Holl W. (2003), Psychodrama-terapia grupowa z dziećmi; Kielce, Wyd. Jedność

A Lania, Drama (w) red. B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, T.Rudowski. Arteterapia od teorii do terapii. Podręcznik akademicki. Wyd. APS.

Warszawa 2013

M.Ostolska, Drama (w) red. B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, T.Rudowski. Arteterapia od teorii do terapii. Podręcznik akademicki. Wyd.

APS. Warszawa 2013

Uzupełniająca:

Lewadowska-Kidoń,(2003) Drama w kształceniu pedagogicznym;Lublin , Wyd. Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej

Way B.(1997) Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży;Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach: wykład ćwiczenia 11

Przygotowanie się do zajęć, lektury 7

Przygotowanie się do zaliczenia 4

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Janina Florczykiewicz, Magdalena Ostolska, Wiktoria Siedlecka-Dorosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

·Ćwiczenia w grupie

Pełny opis:

ĆWICZENIA

Procesy dramatoterapeutyczne

Techniki dramy

Arteterapia a drama

Zajęcia dramowe praktyka

Elementy projektu dramowego

LICZBA GODZIN: 11

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

Aichinger A. , Holl W. (2003), Psychodrama-terapia grupowa z dziećmi; Kielce, Wyd. Jedność

A Lania, Drama (w) red. B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, T.Rudowski. Arteterapia od teorii do terapii. Podręcznik akademicki. Wyd. APS.

Warszawa 2013

M.Ostolska, Drama (w) red. B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, T.Rudowski. Arteterapia od teorii do terapii. Podręcznik akademicki. Wyd.

APS. Warszawa 2013

Uzupełniająca:

Lewadowska-Kidoń,(2003) Drama w kształceniu pedagogicznym;Lublin , Wyd. Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej

Way B.(1997) Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży;Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach: wykład ćwiczenia 11 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 7 g

Przygotowanie się do zaliczenia 4 g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4 g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska, Wiktoria Siedlecka-Dorosz, Anna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Ćwiczenia w grupie

Pełny opis:

ĆWICZENIA:

Procesy dramatoterapeutyczne

Techniki dramy

Arteterapia a drama

Zajęcia dramowe praktyka

Elementy projektu dramowego

LICZBA GODZIN:11

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

Aichinger A. , Holl W. (2003), Psychodrama-terapia grupowa z dziećmi; Kielce, Wyd. Jedność

A Lania, Drama (w) red. B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, T.Rudowski. Arteterapia od teorii do terapii. Podręcznik akademicki. Wyd. APS.

Warszawa 2013

M.Ostolska, Drama (w) red. B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, T.Rudowski. Arteterapia od teorii do terapii. Podręcznik akademicki. Wyd.

APS. Warszawa 2013

Uzupełniająca:

Lewadowska-Kidoń,(2003) Drama w kształceniu pedagogicznym;Lublin , Wyd. Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej

Way B.(1997) Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży;Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach: wykład ćwiczenia 11g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 7g

Przygotowanie się do zaliczenia 4g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4g

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska, Wiktoria Siedlecka-Dorosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.