Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka psychopedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka psychopedagogiczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01

Opisuje miejsce diagnostyki w obszarach badawczych pedagogiki specjalnej oraz jej powiązania metodologicznego z naukami humanistycznymi i społecznymi

PC2_KK_W01

Wskazuje na powiązania interdyscyplinarne badań z zakresu pedagogiki specjalnej naukami humanistycznymi, społecznymi

PC2_KK_W07

Nazywa i wyjaśnia paradygmaty, w jakich prowadzone są badania w zakresie pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W07

Prezentuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat diagnostycznego rozpoznawania różnych obszarów pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W05

Wyjaśnia związek metod diagnozowania z koncepcjami teoretycznymi rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PC2_KK_W08

Podaje zasady i normy etyczne postępowania diagnostycznego w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

PC2_KK_U04

Posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji diagnostycznych z uwzględnieniem różnych źródeł

PC2_KK_U04

Opracowuje narzędzie diagnostyczne do oceny obszaru funkcjonowania ucznia/grupy na podstawie wybranej koncepcji teoretycznej

PC2_KK_U02

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy i interpretacji wyników diagnozy

PC2_KK_U03

Nakreśla kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

PC2_KK_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania zjawisk z obszaru pedagogiki specjalnej

PC2_KK_K02

Docenia postawę ciągłego doskonalenia warsztatu diagnostycznego w pracy pedagoga specjalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Pojęcia i ustalenia terminologiczne: diagnoza pedagogiczna, a diagnoza psychologiczna, rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego, metody badań pedagogicznych, narzędzia i techniki diagnostyczne. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych. Wielowymiarowy model diagnozy. Badania w orientacji ilościowej i jakościowej. Wykorzystanie taksonomii celów kształcenia w konstrukcji narzędzi do diagnozy pedagogicznej. Wybrane zagadnienia diagnostyki edukacyjnej (pedagogiczne metody oceny funkcjonowania uczniów, wybrane metody oceny kompetencji emocjonalno- motywacyjnych, komunikacyjnych, eksploracyjnych, społecznych, spełniania zadań rozwojowych; sposoby analizy wyników badań; monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów, ocena skuteczności procesu adaptacyjnego). Psychopedagogiczne uwarunkowania skuteczności oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych

Literatura:

Badura J., Lepalczyk I. (red.) (1987). Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa: PWN.

Jarosz E., Wysocka W. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy, rozwiązania. Warszawa: Wyd. Żak.

Niemierko B. (red.) (1994). Diagnostyka edukacyjna. Gdańsk: Uniwersytet Gdański

Paluchowski W. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP

Głodkowska J. (1999): Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa, WSiP

Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Pojęcia i ustalenia terminologiczne: diagnoza pedagogiczna, a diagnoza psychologiczna, rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego, metody badań pedagogicznych, narzędzia i techniki diagnostyczne. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych. Wielowymiarowy model diagnozy. Badania w orientacji ilościowej i jakościowej. Wykorzystanie taksonomii celów kształcenia w konstrukcji narzędzi do diagnozy pedagogicznej. Wybrane zagadnienia diagnostyki edukacyjnej (pedagogiczne metody oceny funkcjonowania uczniów, wybrane metody oceny kompetencji emocjonalno- motywacyjnych, komunikacyjnych, eksploracyjnych, społecznych, spełniania zadań rozwojowych; sposoby analizy wyników badań; monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów, ocena skuteczności procesu adaptacyjnego). Psychopedagogiczne uwarunkowania skuteczności oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych.

Literatura:

Badura J., Lepalczyk I. (red.) (1987). Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa: PWN.

Jarosz E., Wysocka W. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy, rozwiązania. Warszawa: Wyd. Żak.

Niemierko B. (red.) (1994). Diagnostyka edukacyjna. Gdańsk: Uniwersytet Gdański

Paluchowski W. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP

Głodkowska J. (1999): Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa, WSiP

Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Pojęcia i ustalenia terminologiczne: diagnoza pedagogiczna, a diagnoza psychologiczna, rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego, metody badań pedagogicznych, narzędzia i techniki diagnostyczne. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych. Wielowymiarowy model diagnozy. Badania w orientacji ilościowej i jakościowej. Wykorzystanie taksonomii celów kształcenia w konstrukcji narzędzi do diagnozy pedagogicznej. Wybrane zagadnienia diagnostyki edukacyjnej (pedagogiczne metody oceny funkcjonowania uczniów, wybrane metody oceny kompetencji emocjonalno- motywacyjnych, komunikacyjnych, eksploracyjnych, społecznych, spełniania zadań rozwojowych; sposoby analizy wyników badań; monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów, ocena skuteczności procesu adaptacyjnego). Psychopedagogiczne uwarunkowania skuteczności oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych.

Literatura:

Pojęcia i ustalenia terminologiczne: diagnoza pedagogiczna, a diagnoza psychologiczna, rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego, metody badań pedagogicznych, narzędzia i techniki diagnostyczne. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych. Wielowymiarowy model diagnozy. Badania w orientacji ilościowej i jakościowej. Wykorzystanie taksonomii celów kształcenia w konstrukcji narzędzi do diagnozy pedagogicznej. Wybrane zagadnienia diagnostyki edukacyjnej (pedagogiczne metody oceny funkcjonowania uczniów, wybrane metody oceny kompetencji emocjonalno- motywacyjnych, komunikacyjnych, eksploracyjnych, społecznych, spełniania zadań rozwojowych; sposoby analizy wyników badań; monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów, ocena skuteczności procesu adaptacyjnego). Psychopedagogiczne uwarunkowania skuteczności oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Pojęcia i ustalenia terminologiczne: diagnoza pedagogiczna, a diagnoza psychologiczna, rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego, metody badań pedagogicznych, narzędzia i techniki diagnostyczne. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych. Wielowymiarowy model diagnozy. Badania w orientacji ilościowej i jakościowej. Wykorzystanie taksonomii celów kształcenia w konstrukcji narzędzi do diagnozy pedagogicznej. Wybrane zagadnienia diagnostyki edukacyjnej (pedagogiczne metody oceny funkcjonowania uczniów, wybrane metody oceny kompetencji emocjonalno- motywacyjnych, komunikacyjnych, eksploracyjnych, społecznych, spełniania zadań rozwojowych; sposoby analizy wyników badań; monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów, ocena skuteczności procesu adaptacyjnego). Psychopedagogiczne uwarunkowania skuteczności oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych.

Literatura:

Badura J., Lepalczyk I. (red.) (1987). Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa: PWN.

Jarosz E., Wysocka W. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy, rozwiązania. Warszawa: Wyd. Żak.

Niemierko B. (red.) (1994). Diagnostyka edukacyjna. Gdańsk: Uniwersytet Gdański

Paluchowski W. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP

Głodkowska J. (1999): Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa, WSiP

Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 10h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia (test) – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.