Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza neuropsychologiczna: podstawy teoretyczne, założenia metodologiczne – uwarunkowania etiologiczne i lokalizacyjne zespołów objawów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DNP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza neuropsychologiczna: podstawy teoretyczne, założenia metodologiczne – uwarunkowania etiologiczne i lokalizacyjne zespołów objawów
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: psychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z „Programem specjalizacji w psychologii klinicznej – programem podstawowym dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia. CMKP Warszawa 2009”.

Pełny opis:

Diagnoza neuropsychologiczna: podstawy teoretyczne, założenia metodologiczne - uwarunkowania etiologiczne i lokalizacyjne zespołów objawów.

Treści nauczania

•Formułowanie problemów klinicznych wymagających diagnostyki

neuropsychologicznej

•Różnice w diagnostyce neuropsychologicznej w zależności od celu badania

•Różne metody zbierania danych klinicznych ( wywiad, obserwacja, testy psychometryczne, próby kliniczne niestandaryzowane)

•Praktyczne umiejętności przeprowadzania oceny podstawowych deficytów poznawczych i wykonawczych.

•Czynniki wpływające na wiarygodność testów neuropsychologicznych ( reakcje lękowe, osłabienie motywacji, wpływ ogólnego stanu zdrowia, patologicznej męczliwości, bólu, agrawacji, symulacji)

•Metody standaryzowane oraz kliniczne próby niestandaryzowane w diagnostyce neuropsychologicznej

•Ocena deficytów neuropsychologicznych jako podstawa tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.

Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych

W wyniku kształcenia teoretycznego psycholog nabędzie umiejętność:

•rozumienia podstawowych zasad diagnostyki w neuropsychologii klinicznej

•wstępnego formułowania problemów i pytań klinicznych uzasadniających skierowanie chorego do neuropsychologa klinicznego.

•doboru reprezentatywnego zbioru podstawowych narzędzi pomiaru funkcji behawioralnych, czułych dla ujawniania deficytów wynikających z uszkodzenia mózgowego.

•formułowania konkluzji diagnostycznych i komunikowania ich pacjentowi, lekarzowi, oraz członkom rodziny.

Literatura:

1.Bętkowska-Korpała B. (red) Uzależnienia w praktyce klinicznej - zagadnienia diagnostyczne. Wyd Giza, Kraków 2007, II wydanie PARPA Media 2008.

2.Bętkowska-Korpała B., Gierowski J.K. (red). Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Wyd. UJ. Kraków, 2007

3.Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria. PZWL, Warszawa, 1999.

4.Brzeziński J., Toeplitz- Winiewska M. (red.): Etyczne dylematy psychologii. Humaniora, Poznań, 2000.

5.Carson R. C, Bytcher J. N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie. GWP 2003.

6.Czabała J. C: Czynniki leczące w psychoterapii. PWN, Warszawa, 1997.

7.Hall C. S. Lindzey G.: Teorie osobowości. PWN, Warszawa, 1994.

8.Heszen-Niejodek I. (red.): Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych. PZWL, Warszawa 1990.

9.Heszen I., Sęk H.(red) Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007

10.Herzyk A.: Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa,2005.

11.Garfield S. L., Bergin A. E.: Psychoterapia i zmiana zachowania. Wyd. IPiN, Warszawa 1990.

12.Grzesiuk L. (red.): Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN. Warszawa, 2000.

13.Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. PZWL. Warszawa, 1997.

14.James R, Gillialand B. Strategia interwencji kryzysowej, Parpamedia, Warszawa 2008.

15.Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. Psychologiczne.: Integracyjna psychoterapia uzależnienia. Teoria i praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

16.Paluchowski W. Diagnoza psychologiczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

17.Rosenhan D. L, Seligmen M. F. P.: Psychopatologia. Warszawa PTP 1994.

18.Sadowski B.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN. Warszawa, 2001.

19.Sęk H (red). Psychologia kliniczna. I i II t. PWN 2004

20.Suchańska A. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

21.Turner J. S., Helms D. B.: Rozwój człowieka. WSiP, Warszawa, 1999.

22.Tylka J.: Psychosomatyka. Wyd. UKSW. Warszawa, 2000.

23.Walsh K., Darby K.: Neuropsychologia kliniczna Walsha. GWP, Gdańsk, 2008.

24.Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Wyd. IPiN. Warszawa, 2001.

UWAGA: Każdy z prowadzących zajęcia zobowiązany jest przedstawiać dodatkowe aktualne lektury związane z omawianym zagadnieniem

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Ewa Fersten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.