Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DFA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edu. i rehab. osób z niepełnospr. intelektualną i autyzmem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Słuchacz:

zna sposoby oceny poziomu funkcjonowania osób z autyzmem; potrafi planować procedurę diagnozowania funkcjonalnego w oparciu

o poznane narzędzia; posiada umiejętności badawcze pozwalające

na analizowanie wyników diagnozy funkcjonalnej i ich interpretacji; ma świadomość konieczności zachowania zasad etyki w procesie diagnozy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Omówienie narzędzi do diagnozy funkcjonalnej dziecka: rodzaje, zastosowanie, cechy, użycie.

Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi na przykładach opisu przypadków i materiału filmowego: ocena funkcjonalna kompetencji społecznych (w tym interakcji i zabawy), motorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i językowych, a także problemów z integracją sensoryczną.

Planowanie procesu diagnozy funkcjonalnej, wybór narzędzi, przygotowanie przestrzeni, zarządzanie pomocami i czasem, praca z dzieckiem, dokumentacja.

Interpretacja wyników i konstruowanie opinii.

Przekazywanie wyników rodzicom dziecka.

Praktyczne zastosowanie wyników diagnozy w planowaniu procesu terapii dziecka.

Literatura:

Brodowicz, E. (2009) W kierunku interakcyjnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. W: J. Kossewska (Red.): Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (s. 45). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Franczyk A., Krajewska, K. (2005) Skarbiec nauczyciela-terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gelleta, I. (2014) Wspomaganie funkcji ruchowych małego dziecka. W: R. Piotrowicz (Red.) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka – wybrane zagadnienia (s. 129). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (1994) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa.

Johnson C. P. i in. (2007, potwierdzony 2014). American Academy of Pediatrics clinical report: Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. Pediatrics, 120(5), 1183–1215.

Mountstephen, M. (2011) Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej? Praktyczne rozwiązania do pracy z dziećmi w domu i w szkole. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Piszczek, M. (2007) Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka – wybrane zagadnienia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Schopler E. (1995) Profil psychoedukacyjny. SPOA, Gdańsk.

Szecówka-Nowak, M. (2006) Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwoju. W: W. Cytowska, B. Winczura (Red): Wczesna Interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka (s.53). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stone, W., McMahon, C., i Henderson, L. (2008). Use of the Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds (STAT) for children under 24 months: An exploratory study.Autism, 12, 557-573

Winczura, B. (2015) Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u małych dzieci z autyzmem. Dylematy wczesnej diagnozy autyzmu. W: B. Winczura (Red.) Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza-edukacja-terapia (s. 35). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zalewska, M. (2011) Obserwacja psychologiczna w procesie diagnozy klinicznej dziecka. W: M. Święcicka (Red): Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 29). Wydawnictwo Paradygmat.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 5 h

Samodzielne prace: – 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Omówienie narzędzi do diagnozy funkcjonalnej dziecka: rodzaje, zastosowanie, cechy, użycie.

Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi na przykładach opisu przypadków i materiału filmowego: ocena funkcjonalna kompetencji społecznych (w tym interakcji i zabawy), motorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i językowych, a także problemów z integracją sensoryczną.

Planowanie procesu diagnozy funkcjonalnej, wybór narzędzi, przygotowanie przestrzeni, zarządzanie pomocami i czasem, praca z dzieckiem, dokumentacja.

Interpretacja wyników i konstruowanie opinii.

Przekazywanie wyników rodzicom dziecka.

Praktyczne zastosowanie wyników diagnozy w planowaniu procesu terapii dziecka.

Literatura:

Brodowicz, E. (2009) W kierunku interakcyjnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. W: J. Kossewska (Red.): Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (s. 45). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Franczyk A., Krajewska, K. (2005) Skarbiec nauczyciela-terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gelleta, I. (2014) Wspomaganie funkcji ruchowych małego dziecka. W: R. Piotrowicz (Red.) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka – wybrane zagadnienia (s. 129). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (1994) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa.

Johnson C. P. i in. (2007, potwierdzony 2014). American Academy of Pediatrics clinical report: Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. Pediatrics, 120(5), 1183–1215.

Mountstephen, M. (2011) Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej? Praktyczne rozwiązania do pracy z dziećmi w domu i w szkole. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Piszczek, M. (2007) Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka – wybrane zagadnienia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Schopler E. (1995) Profil psychoedukacyjny. SPOA, Gdańsk.

Szecówka-Nowak, M. (2006) Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwoju. W: W. Cytowska, B. Winczura (Red): Wczesna Interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka (s.53). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stone, W., McMahon, C., i Henderson, L. (2008). Use of the Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds (STAT) for children under 24 months: An exploratory study.Autism, 12, 557-573

Winczura, B. (2015) Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u małych dzieci z autyzmem. Dylematy wczesnej diagnozy autyzmu. W: B. Winczura (Red.) Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza-edukacja-terapia (s. 35). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zalewska, M. (2011) Obserwacja psychologiczna w procesie diagnozy klinicznej dziecka. W: M. Święcicka (Red): Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 29). Wydawnictwo Paradygmat.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 5 h

Samodzielne prace: – 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Omówienie narzędzi do diagnozy funkcjonalnej dziecka: rodzaje, zastosowanie, cechy, użycie.

Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi na przykładach opisu przypadków i materiału filmowego: ocena funkcjonalna kompetencji społecznych (w tym interakcji i zabawy), motorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i językowych, a także problemów z integracją sensoryczną.

Planowanie procesu diagnozy funkcjonalnej, wybór narzędzi, przygotowanie przestrzeni, zarządzanie pomocami i czasem, praca z dzieckiem, dokumentacja.

Interpretacja wyników i konstruowanie opinii.

Przekazywanie wyników rodzicom dziecka.

Praktyczne zastosowanie wyników diagnozy w planowaniu procesu terapii dziecka.

Literatura:

Brodowicz, E. (2009) W kierunku interakcyjnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. W: J. Kossewska (Red.): Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (s. 45). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Franczyk A., Krajewska, K. (2005) Skarbiec nauczyciela-terapeuty. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gelleta, I. (2014) Wspomaganie funkcji ruchowych małego dziecka. W: R. Piotrowicz (Red.) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka – wybrane zagadnienia (s. 129). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (1994) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa.

Johnson C. P. i in. (2007, potwierdzony 2014). American Academy of Pediatrics clinical report: Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. Pediatrics, 120(5), 1183–1215.

Mountstephen, M. (2011) Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej? Praktyczne rozwiązania do pracy z dziećmi w domu i w szkole. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Piszczek, M. (2007) Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka – wybrane zagadnienia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Schopler E. (1995) Profil psychoedukacyjny. SPOA, Gdańsk.

Szecówka-Nowak, M. (2006) Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwoju. W: W. Cytowska, B. Winczura (Red): Wczesna Interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka (s.53). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stone, W., McMahon, C., i Henderson, L. (2008). Use of the Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds (STAT) for children under 24 months: An exploratory study.Autism, 12, 557-573

Winczura, B. (2015) Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u małych dzieci z autyzmem. Dylematy wczesnej diagnozy autyzmu. W: B. Winczura (Red.) Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza-edukacja-terapia (s. 35). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zalewska, M. (2011) Obserwacja psychologiczna w procesie diagnozy klinicznej dziecka. W: M. Święcicka (Red): Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 29). Wydawnictwo Paradygmat.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 5 h

Samodzielne prace: – 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład, studiowanie literatury, dyskusja, metoda ćwiczebna

Pełny opis:

Omówienie narzędzi do diagnozy funkcjonalnej dziecka: rodzaje, zastosowanie, cechy, użycie.

Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi na przykładach opisu przypadków i materiału filmowego: ocena funkcjonalna kompetencji społecznych (w tym interakcji i zabawy), motorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i językowych, a także problemów z integracją sensoryczną.

Planowanie procesu diagnozy funkcjonalnej, wybór narzędzi, przygotowanie przestrzeni, zarządzanie pomocami i czasem, praca z dzieckiem, dokumentacja.

Interpretacja wyników i konstruowanie opinii.

Przekazywanie wyników rodzicom dziecka.

Praktyczne zastosowanie wyników diagnozy w planowaniu procesu terapii dziecka.

Literatura:

Omówienie narzędzi do diagnozy funkcjonalnej dziecka: rodzaje, zastosowanie, cechy, użycie.

Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi na przykładach opisu przypadków i materiału filmowego: ocena funkcjonalna kompetencji społecznych (w tym interakcji i zabawy), motorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i językowych, a także problemów z integracją sensoryczną.

Planowanie procesu diagnozy funkcjonalnej, wybór narzędzi, przygotowanie przestrzeni, zarządzanie pomocami i czasem, praca z dzieckiem, dokumentacja.

Interpretacja wyników i konstruowanie opinii.

Przekazywanie wyników rodzicom dziecka.

Praktyczne zastosowanie wyników diagnozy w planowaniu procesu terapii dziecka.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (1994) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa.

Johnson C. P. i in. (2007, potwierdzony 2014). American Academy of Pediatrics clinical report: Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. Pediatrics, 120(5), 1183–1215.

Mountstephen, M. (2011) Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej? Praktyczne rozwiązania do pracy z dziećmi w domu i w szkole. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Piszczek, M. (2007) Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka – wybrane zagadnienia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Schopler E. (1995) Profil psychoedukacyjny. SPOA, Gdańsk.

Szecówka-Nowak, M. (2006) Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwoju. W: W. Cytowska, B. Winczura (Red): Wczesna Interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka (s.53). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stone, W., McMahon, C., i Henderson, L. (2008). Use of the Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds (STAT) for children under 24 months: An exploratory study.Autism, 12, 557-573

Winczura, B. (2015) Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u małych dzieci z autyzmem. Dylematy wczesnej diagnozy autyzmu. W: B. Winczura (Red.) Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza-edukacja-terapia (s. 35). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zalewska, M. (2011) Obserwacja psychologiczna w procesie diagnozy klinicznej dziecka. W: M. Święcicka (Red): Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 29). Wydawnictwo Paradygmat.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie się do zaliczenia – 5 h

Samodzielne prace: – 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Karolina Kuncewicz-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.