Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1P-PRA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe - 2
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla II roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozliczenie praktyk i jednocześnie pomiar efektów kształcenia, następuje w oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację dotyczącą realizacji praktyk.

W Indywidualnej Karcie Praktyk doktorant umieszcza informację o zrealizowanych zajęciach lub/i zajęciach, w których prowadzeniu doktorant uczestniczył wraz z opisem wykonywanych czynności.

W oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację realizację praktyk zawodowych zalicza promotor poprzez dokonanie wpisu w systemie USOS oraz akceptację Indywidualnej Karty Praktyk.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe przygotowują doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej praktyki zawodowe są realizowane w formie:

(1) prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub

(2) uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Prowadzenie zajęć oznacza samodzielne prowadzenie danego przedmiotu zgodnie z przydzieloną obsadą.

Przez uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych rozumie się obecność doktoranta na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego APS (mającym stopień co najmniej doktora) oraz współpracę doktoranta z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia w zakresie przygotowywania zajęć przed ich rozpoczęciem (np. omówienie sylabusa, treści, metod, niezbędnych środków, itp.), jak i po ich przeprowadzeniu (analiza przebiegu zajęć, analiza warsztatu metodycznego, uwagi, wnioski).

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkiem doktoranta odbywającego praktykę zawodową jest systematyczne prowadzenie dokumentacji praktyk.

Doktorant zobowiązany jest do opisu przebiegu swoich praktyk zawodowych w Indywidualnej Karcie Praktyk, która składana jest przez doktoranta w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej w celu rozliczenia okresu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Anna Odrowąż-Coates, Barbara Pasamonik, Anna Zajenkowska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Anna Odrowąż-Coates, Barbara Pasamonik, Anna Zajenkowska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Ewa Kulesza, Michał Kwiatkowski, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Joanna Rajchert, Adam Solak, Danuta Uryga, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.