Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tutoring z promotorem pracy doktorskiej - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-TPD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutoring z promotorem pracy doktorskiej - 1
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wiedza

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy związany z tematyką rozprawy doktorskiej.

Zna wymagania stawiane przed autorem Indywidualnego Planu Badawczego.

Umiejętności

Potrafi referować i krytycznie analizować literaturę naukową oraz prowadzić na tej podstawie dyskusję.

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania naukowe o nowatorskim charakterze oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne

Projektuje i realizuje działania badawcze w sposób samodzielny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru.

Pełny opis:

Współpraca z opiekunem naukowym ma postać cyklicznych indywidualnych spotkań poświęconych omawianiu postępów w tworzeniu rozprawy doktorskiej, a w szczególności: dyskusji nad literaturą naukową związaną z tematyką badań, pracy nad Indywidualnym Planem Badawczym, przebiegowi działań badawczych, opracowywaniu materiału badawczego i wniosków z badań, tworzeniu ostatecznego kształtu rozprawy doktorskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy związany z tematyką rozprawy doktorskiej.

Umiejętności

Potrafi krytycznie analizować i referować literaturę naukową.

Potrafi opracować koncepcję rozprawy doktorskiej, osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym oraz wyselekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania naukowe o nowatorskim charakterze oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy.

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy.

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia prowadzone w TEAMs. Została utworzona grupa Szkoła Doktorska APS

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac3a2ce29627242ccac7e869f99b08b24%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1c01ca7a-6480-456b-ac5f-fae7afb7c3a3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Zuzanna Bogumił, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Anna Odrowąż-Coates, Barbara Pasamonik, Anna Perkowska-Klejman, Agnieszka Siedler, Lidia Zabłocka-Żytka, Anna Zajenkowska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Danuta Duch-Krzystoszek, Aleksandra Gajda, Karolina Konopka, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Michał Kwiatkowski, Kamil Miszewski, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Joanna Rajchert, Magdalena Rowicka, Adam Solak, Danuta Uryga, Ewa Zasępa, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.