Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia mikrostruktur społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-SMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia mikrostruktur społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Interakcja społeczna: porządek interakcyjny i definicja sytuacji.

2. Rodzaje struktur grupowych i powstawanie struktury w małej grupie.

Ćwiczenia:

1. Zajęcia wprowadzające w problematykę.

2. Socjologia interakcji: porządek interakcyjny rozmowy (praca w grupach).

3. Socjologia interakcji: analiza reguł rozmowy (praca w grupach).

4. Jak socjologowie odkryli znaczenie małych nieformalnych grup społecznych? Badania socjologii organizacji pracy na początku XX wieku.

5. Co bada socjogram? Analiza rozkładu atrakcyjności interpersonalnej.

6. Małe grupy społeczne. Zadanie fotograficzne.

7. Tradycyjna społeczność lokalna. Mała grupa społeczna?

8. Rodzina i jej przemiany.

9. Współczesna socjologia pary.

10. Funkcjonowanie grup na antypodach życia społecznego: zbieracze złomu i elita finansowa.

11. „Bycie razem” w dobie Internetu. Młodzieżowa grupa rówieśnicza.

12. Współczesna socjalizacja przez przedmioty.

13. Intensyfikacja powiązań w dobie technologii społecznego nasycenia.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie mikrosocjologii.

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu mikrosocjologii właściwe dla tradycji strukturalno-funkcjonalnej, podejścia interpretatywnego i badania przemian więzi społecznych.

Posiada wiedzę o różnych rodzajach mikrostruktur społecznych: rodzinie, grupach celowych, koleżeńskich, towarzyskich, społeczności lokalnej, wspólnotach wirtualnych i ich zmienności w czasie i przestrzeni.

Umiejętności

Student/-ka potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe) w zakresie socjologii.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie mikrosocjologii.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Michał Dąbrowski, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.