Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-PBA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia realizowane metodą projektową.

1. Przegląd istniejących badań z zakresu przedmiotu realizowanego badania.

2. Udział w opracowaniu koncepcji badania.

3. Przygotowanie narzędzi badawczych i materiałów pomocniczych

4. Przygotowanie do realizacji badania w terenie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach socjologii w obszarze tematycznym realizowanego w trakcie projektu badania.

Zna metody i narzędzia stosowane w socjologii, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające na zebranie materiału empirycznego w badanym temacie.

Umiejętności

Student/-ka potrafi debatować, wyrazić i uzasadnić swoje stanowisko wykorzystując narzędzia argumentacji przy pracy nad narzędziami badawczymi i planowaniem badań w terenie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role.

Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z planowaniem badania i przygotowaniem do jego realizacji; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Dostrzega i rozwiązuje dylematy związane z planowaniem badania terenowego i przygotowaniami do jego realizacji.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Marcin Grudzień, Ilona Matysiak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.