Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-MNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wiedza potoczna a wiedza naukowa.

2. Paradygmaty teoretyczne w badaniach socjologicznych.

3. Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania.

4. Paradygmaty jakościowych badań terenowych.

5. Definiowanie pojęć. Dobór wskaźników i definicje operacyjne pojęć.

6. Pomiar zjawisk społecznych: zmienne/skale ze względu na moc pomiaru, najpopularniejsze skale, indeksy.

7. Klasyfikacje i typologie.

8. Proces badawczy: etapy badania (głównie konceptualizacji).

Literatura:

- Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

- Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Zna główne teoretyczne i poznawcze paradygmaty badań oraz etapy procesu badawczego.

Wie na czym polega definiowanie i operacjonalizacja pojęć oraz pomiar zjawisk społecznych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do stawiania pytań badawczych i doboru do nich odpowiednich metod poznania (metody ilościowe vs jakościowe).

Potrafi zdefiniować i zoperacjonalizować pojęcia teoretyczne oraz określić moc pomiaru zmiennych.

Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się w obszarze metodologii badań społecznych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z socjologicznym poznaniem oraz jest gotowy/-a do pogłębiania tej wiedzy w toku dalszych studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie powyżej 60% możliwych do zdobycia punktów z dwóch połówkowych kolokwiów.

Z kolokwiów można uzyskać łącznie 100 pkt. (2x 50 pkt). Wysokość oceny zależy od liczby uzyskanych punktów.

Egzamin poprawkowy dla osób, które z kolokwiów połówkowych uzyskały poniżej 60 pkt., obejmuje materiał z całego semestru.

Pełny opis:

Treści zajęć:

- Wiedza potoczna i filozoficzna refleksja przedsocjologiczna o społeczeństwie.

- Powstanie socjologii i wiedza naukowa – jej charakterystyki. Socjologia jako nauka empiryczna.

- Paradygmaty teoretyczne i ich znaczenie w poznaniu.

- Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania.

- Paradygmaty jakościowych badań terenowych.

- Definiowanie pojęć w socjologii. Dobór wskaźników i definicje operacyjne.

- Pomiar zjawisk społecznych: zmienne, skale, indeksy.

- Klasyfikacje i typologie.

- Struktura procesu badawczego – konceptualizacja badania.

Literatura:

- Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

- Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Barbara Szacka. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, r. 1, s. 17-53.

- Teresa Hołówka. 1982. Wstęp. W: Teresa Hołówka (red.) Nikt nie rodzi się kobietą. Warszawa: Czytelnik, s. 5-21.

- Jonathan Turner. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.1-6.

- Bartosz Sławecki. 2012. Znacznie paradygmatów w badaniach jakościowych. W: Dariusz Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 57-66, 81-85.

- Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

- Przemysław Hensel i Beata Glinka. 2012. Teoria ugruntowana. W: Dariusz Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 89-115.

- Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; rozdz.2: Pomiar, s.11-87.

- Babiński Grzegorz. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński; rozdz.: Etapy procesu badawczego, s. 19-35.

Uwagi:

Kurs przygotowuje studentki i studentów do realizacji przedmiotu metody i techniki badań na II roku studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.