Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-MNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wiedza potoczna a wiedza naukowa.

2. Paradygmaty teoretyczne w badaniach socjologicznych.

3. Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania.

4. Paradygmaty jakościowych badań terenowych.

5. Definiowanie pojęć. Dobór wskaźników i definicje operacyjne pojęć.

6. Pomiar zjawisk społecznych: zmienne/skale ze względu na moc pomiaru, najpopularniejsze skale, indeksy.

7. Klasyfikacje i typologie.

8. Proces badawczy: etapy badania (głównie konceptualizacji).

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Zna główne teoretyczne i poznawcze paradygmaty badań oraz etapy procesu badawczego.

Wie na czym polega definiowanie i operacjonalizacja pojęć oraz pomiar zjawisk społecznych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do stawiania pytań badawczych i doboru do nich odpowiednich metod poznania (metody ilościowe vs jakościowe).

Potrafi zdefiniować i zoperacjonalizować pojęcia teoretyczne oraz określić moc pomiaru zmiennych.

Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się w obszarze metodologii badań społecznych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z socjologicznym poznaniem oraz jest gotowy/-a do pogłębiania tej wiedzy w toku dalszych studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.