Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli socjologicznej i społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-HMS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli socjologicznej i społecznej
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zagadnienia i metody historii socjologii.

2. Myśl społeczna starożytności – sofiści, Platon, Arystoteles, stoicy.

3. Teologia społeczna św. Augustyna.

4. Św. Tomasz i zasada organicyzmu społecznego.

5. Myśl społeczna epoki Odrodzenia.

6. Prawo natury i umowa społeczna w doktrynach XVII w.

7. Filozofia społeczna wieku świateł - Monteskiusz, Russo, Smith, Ferguson, Kant, Herder i Staszic.

8. Romantyzm i restauracja.

9. Konserwatyzm, utopijny socjalizm.

10. Saint-Simone, historycy doby restauracji, Tocqueville.

11. Zasada gminowładztwa i historia społeczna Lelewela.

12. Filozofia społeczna Hegla.

12. Materializm historyczny.

13. August Comte i narodziny socjologii jako samodzielnej dyscypliny badawczej.

14. Ekonomia społeczna i socjologia Milla.

15. Pozytywizm i rozwój socjologii.

16. Darwin a ewolucjonizm w naukach społecznych.

17. Koncepcja socjologii ewolucjonistycznej Herberta Spencera.

18. Blaski i cienie ewolucjonizmu socjologicznego.

19. Teoria krążenia elit i socjologia działania Pareta.

20. Socjologizm versus psychologizm.

21. Nauka społeczna Emila Durkheima i jego szkoły.

22. Ludwika Gumplowicza socjologia konfliktu i rywalizacji ras kulturowych.

23. Teoria wspólnoty i stowarzyszenia F. Toenniesa. Socjologia formalna Simmla.

24. Wielka synteza socjologiczna Maksa Webera.

25. Socjologia amerykańska doby klasycznej.

26. Mikrosocjologia i filozofia społeczna Cooley’a.

27. Behawioryzm społeczny Meada.

28. System socjologii humanistycznej Floriana Znanieckiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o historii kszałtowania się najważnieszych ideii i nurtów refleksji socjologicznej oraz o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej w aspekcie historycznym.

Ma podstawową wiedzę o osiagnięciach teoretycznych wielkich myślicieli w dziejach nauk społecznych w szczególności tych, którzy powszechnie nazywani są założycielami klasycznej socjologii.

Ma wiedzę o zmieniających się z biegiem czasu i epok ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat człowieka i społeczeństwa.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii socjologii oraz pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do identyfikowania i krytycznego analizowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) dziś i w minionych epokach.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w historiografii socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

Umie merytorycznie argumentować i formułować wnioski w debacie o różnych paradygmatach socjologii i teorii społecznych, wykorzystując wiedzę o historii myśli socjologicznej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje pożytki wypływające z historycznej wiedzy o myśli społecznej i socjologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Uznaje wagę i znaczenie ukształtowanego przez wiele lat jego historycznego rozwoju dorobku z zakresu szeroko rozumianej myśli społecznej i socjologii.

Dzięki historycznej perspektywie student/-ka w większym stopniu respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły zawodowe i moralne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.