Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia współczesnej socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-ZWC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia współczesnej socjologii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do współczesnej socjologii. Oblicza współczesnego społeczeństwa: zróżnicowane ujęcia.

2. Wartości społeczne Polaków w kontekście zmiany społecznej.

3. Zmiany struktury klasowej i warstwowej.

4. Problematyka płci społeczno-kulturowej we współczesnej socjologii.

5. Przemiany w sferze publicznej.

6. Przemiany w sferze prywatnej.

7. Dylemat społeczny zaufania vs nieufności.

8. Problemy podmiotowości, szacunku, godności.

9. Praca i jej znaczenie w życiu człowieka.

10. Reprezentacja problemów społecznych w mediach.

11. Problem inności oraz tolerancji.

12. Dylematy związane z przyspieszeniem tempa życia.

13. Neuroza sukcesu i oswojenie porażki.

14. Szczęście w perspektywie hedonistycznej i eudajmonistycznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych współczesnych problemów socjologicznych.

Ma wiedzę o zmieniających się koncepcjach, dotyczących wybranych współczesnych problemów, które są przedmiotem badań socjologicznych.

Posiada pogłębioną wiedzę o wybranych strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych, które są przedmiotem zainteresowań badań socjologów.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę na temat współczesnych problemów społecznych, a pozyskane z wiarygodnych źródeł dane wykorzystuje w opisie i analizie procesów społecznych.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz praktycznych w obszarze socjologii; dostrzega możliwości oraz ograniczenia poszczególnych współczesnych, socjologicznych koncepcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.