Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-SKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury dla zaawansowanych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Cywilizacyjne (kulturowe) korzenie Europy.

2. Wspólnoty Europy.

3. Etniczne korzenie Europy.

4. Kultury Europy.

5. Narody Europy.

6. Mniejszości narodowe w Europie.

7. Mniejszości narodowe w Polsce.

8. Historyczno-kulturowe uwarunkowania stosunków Polaków z sąsiadami.

9. Trójjedyny naród ruski.

10. Co to jest sowieckość (na poziomie bytu codziennego).

11. Niemcy - Polacy - Białorusini. Kulturowe (strukturalne) uwarunkowania odmiennych mentalności.

12. Kontrkultura 1968.

13. Kulturowe podłoże przemian społecznych w Europie XX i XXI wieku.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się koncepcjach z obszaru socjologii kultury.

Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do społecznych obszarów aktywności człowieka.

Ma pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kulturowego wymiaru.

Umiejętności

Student/-ka potrafi prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska kulturowe z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi socjologicznych.

Potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty i wytwory kultury ważne z punktu widzenia socjologii.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz inicjować podobne działania u innych osób.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z obszaru socjologii kultury; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Radzik
Prowadzący grup: Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.