Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia i metody nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-MEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia i metody nauk społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania.

2. Proces badawczy i pomiar.

3. Obserwacja: obserwacja jako metoda, typy obserwacji, narzędzia badawcze, zbieranie danych i ich analiza, przedstawianie wyników.

4. Indywidualny wywiad pogłębiony: IDI jako metoda, typy IDI, narzędzia badawcze, dobór jednostek do badania, przebieg IDI, sposoby analizy danych, raport z badania i przedstawianie wyników.

5. Zogniskowany wywiad grupowy: FGI jako metoda, narzędzie badawcze, techniki projekcyjne, dobór jednostek do badania, przebieg FGI, sposoby analizy danych.

6. Sondaż: sondaż jako metoda, kwestionariusz (ankiety/wywiadu) jako narzędzie, pytanie jako narzędzie (rodzaje pytań), błędy w pytaniach, organizacja i przebieg badania, analiza danych, konceptualizacja badania sondażowego.

7. Dobór jednostek do badania, rodzaje prób i uogólnianie wyników z badań.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych w socjologii (obserwacja, IDI, FGI, sondaż) pozwalających badać i opisywać struktury, organizacje, zjawiska i instytucje społeczne.

Umiejętności

Student/-ka umie skonceptualizować i zrealizować badania z użyciem metod jakościowych i ilościowych oraz dokonać analizy zebranego materiału.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, raportów ze zrealizowanych badań i wystąpień prezentujących ich wyniki.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role i realizując różne zadania badawcze.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze śledząc dostępne analizy badawcze i raporty z badań.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją badań; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Realizując badania respektuje zasady etyki zawodowej socjologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.