Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia socjologii polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-HSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia socjologii polskiej
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Prekursorzy socjologii w Polsce doby Oświecenia: Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj; Józef Supiński i znaczenie jego pozytywistycznej teorii rozwoju społecznego w kształtowaniu się dyskursu socjologicznego w Polsce.

2. Socjologizm i teoria konfliktu społecznego Ludwika Gumplowicza; Ludwik Krzywicki: socjologia, etnografia i teoria kultury.

3. Socjologia i nauka o narodzie Bolesława Limanowskiego.

4. Franciszek Bujak: socjologia i dzieje gospodarcze.

5. Kultura i religia w myśli socjologicznej Stefana Czarnowskiego.

6. Podstawowe założenia i koncepcje kulturalizmu i socjologii humanistycznej Floriana Znanieckiego.

7. Stanisława Ossowskiego teoria więzi społecznej i struktury klasowej.

8. Marii Osowskiej teoria zmian społecznych związanych z industrializacją i urbanizacją.

9. Ks. Franciszka Mirka humanistyczna socjologia religii.

10. Socjologia kultury Antoniny Kłoskowskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o klasycznych polskich teoriach socjologicznych, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat instytucji społecznych, opisywanych w klasycznych polskich teoriach socjologicznych.

Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w kontekście klasycznych polskich teoriach socjologicznych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty i wytwory kultury związane z klasycznymi, polskimi teoriami socjologicznymi.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

Ma umiejętność prowadzenia debaty: merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

Kompetencje społeczne

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę na temat klasycznych polskich teorii socjologicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze socjologii; jest przygotowany/-a do krytycznej oceny odbieranych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.