Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-MG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie - 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 7 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 7 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla IV r. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla IV r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Oferta seminaryjna na rok ak. 2023/2024

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ustalenie problematyki badania planowanego w ramach pracy magisterskiej.

2. Opracowanie indywidualnych planów badawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna zagadnienia teoretyczne i terminologię związaną z tematyką pracy.

Potrafi opracować koncepcję badań.

Potrafi osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym i wyselekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

Umiejętności

Student/-ka umie przygotować pracę magisterską pod względem merytorycznym i formalnym.

Potrafi zaprojektować niezbędne do przeprowadzenia badań narzędzia lub wykorzystać gotowe narzędzia.

Potrafi przeprowadzić badanie spełniające wymagania metodologiczne i etyczne.

Potrafi dokonać analizy wyników badania.

Potrafi zinterpretować wyniki badania.

Potrafi zredagować poszczególne części pracy.

Kompetencje społeczne

Student/-ka odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem badanych podczas projektowania i prowadzenia badania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Izabela Kaźmierczak, Katarzyna Prot-Klinger, Joanna Rajchert, Jarosław Rola, Magdalena Rowicka, Anna Więcek-Durańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bronowski, Kamila Dobrenko, Monika Dominiak-Kochanek, Magdalena Gawrych, Maryla Malewicz-Sawicka, Magdalena Poraj-Weder, Jarosław Rola, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Natalia Gawron, Dorota Jasielska, Ewa Odachowska-Rogalska, Jarosław Rola, Marcin Sękowski, Dawid Ścigała, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 77 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Katarzyna Knopp, Anna Krempa-Kowalewska, Maryla Malewicz-Sawicka, Jarosław Rola, Agnieszka Siedler, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)