Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia i teorie socjologiczne dotyczące struktury społecznej i zasady strukturalizacji życia społecznego, zasady funkcjonowania podstawowych instytucji, w tym instytucji oświatowych i ich roli w kształtowaniu i normowaniu rzeczywistości społecznej; wybrane teorie dotyczące interakcji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej. Obserwowanie i analizowanie zjawisk społecznych, szczególnie w obszarach działalności pedagogicznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne uczestników procesu wychowania i kształcenia, ich uwarunkowania; sytuację interpersonalną w relacjach; zagadnienia: empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, negocjacji i rozwiązywania konfliktów; reguły współdziałania; procesy i role grupowe; bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, mechanizmy kształtowania się postaw dzieci lub uczniów.

Umiejętności

Student /studentka potrafi w sposób refleksyjny i krytyczny wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii, poprawnie konstruować pisemne i ustne wypowiedzi na tematy związane z omawianą problematyką.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i kierowania procesami społecznymi w środowisku wychowania i kształcenia dziecka i ucznia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki, Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom z innych kierunków niż socjologia, podstawowych zagadnień i problemów jakie podejmowane są we współczesnej socjologii. Punktem wyjścia jest przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej oraz głównych metod jakimi socjologowie posługują się w swoich badaniach.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom z innych kierunków niż socjologia, podstawowych zagadnień i problemów jakie podejmowane są we współczesnej socjologii. Punktem wyjścia jest przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej oraz głównych metod jakimi socjologowie posługują się w swoich badaniach.

Literatura:

Babbie, E. (2004) Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Szkolne PWN.

Durkheim, Emile, Samobójstwo, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2011.

Znaniecki Florian, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo PWN, 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Michał Dąbrowski, Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.