Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w klasach I-III
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zasady tworzenia autorskich programów edukacji wczesnoszkolnej. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym. Proces nauczania-uczenia się. Zasady projektowania działań edukacyjnych w klasach I-III; style i techniki pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym łączące różne obszary wiedzy; rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej nauczyciela; modele współczesnej szkoły, alternatywne systemy edukacyjne na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystywanie wiedzy filozoficznej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej do projektowania działań edukacyjnych w klasach I-III. Wykorzystywanie paradygmatów obiektywistycznych i interpretatywno-konstruktywistycznych do planowania uczenia się dzieci. Style i techniki pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym łączące różne obszary wiedzy, stymulowanie partycypacyjnego, proaktywnego, refleksyjnego, wspólnego, kooperatywnego uczenia się dzieci; rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci. Projektowanie innowacji pedagogicznych w edukacji wczesnoszkolnej. Krytyczna ocena tworzonej praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem posiadanej wiedzy; twórcza interpretacja i projektowanie nowych rozwiązań edukacyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/studentka zna i rozumie zasady tworzenia autorskich programów nauczania w klasach I-III; zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym.

Student /studentka zna i rozumie proces nauczania-uczenia się; zasady projektowania działań edukacyjnych; style

i techniki pracy z uczniem łączącej różne obszary wiedzy; rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej nauczyciela klas I-III; modele współczesnej szkoły, alternatywne systemy edukacyjne.

Umiejętności

Student /studentka potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną, psychologiczną, społeczną i pedagogiczną do projektowania działań edukacyjnych szkole; wykorzystać paradygmaty obiektywistyczne i interpretatywno-konstruktywistyczne do planowania uczenia się dzieci w klasach I-III.

Student /studentka potrafi stosować style i techniki pracy z uczniem klas I-III łączące różne obszary wiedzy, stymulować partycypacyjne, proaktywne, refleksyjne, wspólne, kooperatywne uczenie się dzieci; rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.

Student /studentka potrafi krytycznie ocenić tworzoną praktykę edukacyjną z wykorzystaniem posiadanej wiedzy; dokonywać twórczej interpretacji i projektować nowe rozwiązania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do autonomicznego i odpowiedzialnego organizowania dziecięcego uczenia się; krytycznej refleksji nad tworzoną praktyką edukacyjną, do jej badania i doskonalenia.

Student /studentka jest gotowy/gotowa do tworzenia autorskich programów i wykorzystania innowacji pedagogicznych w obszarze edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Jarosław Korczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Jarosław Korczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.